Nieuw-Vlaamse Alliantie


Jong N-VA vraagt meer EU-inspanningen voor aanvaarding holebi's (16/05/08)

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen homofobie en Roze Zaterdag op 17 mei, pleit Jong N-VA voor meer inspanningen voor de aanvaarding en gelijkberechtiging van holebis op internationaal vlak.

In eigen land is het voorbije decennium een heel grote weg afgelegd op het vlak van maatschappelijke aanvaarding van holebis. Ook op het vlak van wetgeving is er heel wat gerealiseerd om koppels van gelijk geslacht gelijk te berechtigen, meer bepaald dankzij de openstelling van het huwelijk en het adoptierecht. Niettegenstaande het feit dat het proces van maatschappelijke en wettelijke gelijkschakeling nog niet is afgerond en constant aandacht verdient, hebben de Vlaamse holebis vandaag een status waar men in het buitenland maar kan van dromen.

Jong N-VA voert de solidariteit met holebis, net als volkeren die omwille van hun taal, cultuur of godsdienst gediscrimineerd worden, hoog in het vaandel. In veel landen, ook binnen de Europese Unie, treedt de wetgever nog steeds discriminerend op tegen holebis. Met de maatschappelijke aanvaarding van homos, lesbiennes of biseksuelen is het er zo mogelijk nog slechter gesteld.

Voor Jong N-VA is de EU niet louter een economische unie, maar ook een unie van waarden. De jongeren van N-VA vragen dan ook dat er op Europees niveau dringend initiatieven worden genomen om de aanvaarding en gelijkberechtiging van holebis in de lidstaten te verzekeren. Zo moeten onder meer de verschillende partnerschapstatuten erkend worden in de hele Unie. Ook moet de Unie krachtdadiger optreden wanneer ze vaststelt dat lidstaten nalaten holebis bescherming te bieden tegen discriminatie, haat of geweld omwille van hun geaardheid.

Auteur:
Bas Luyten
Algemeen voorzitter Jong N-VA

Meer informatie:
Contactpersoon: Bas Luyten
Telefoon: 0479 32 69 29
Fax: 02/217 35 10
E-post: sebastian.luyten@n-va.be
Url: www.n-va.be