Staatsbosbeheer

19 mei 2008

Staatsbosbeheer is zeer verheugd over de vandaag door minister Plasterk toegekende 2,9 miljoen euro subsidie voor de restauratie van de Moerputtenbrug. De natuurbeheerder heeft nu voldoende geld om de pijlers van deze historische brug te renoveren.

De historische Moerputtenbrug, vlak bij Den Bosch, is één van de elf rijksmonumenten waaraan de minister de zogeheten Kanjersubsidies heeft toegekend, bedoeld om deze monumenten te restaureren. Staatsbosbeheer zet zich al lange tijd in om deze brug en zijn bijzondere omgeving te bewaren en te herstellen. Afgelopen jaren is al een eerste deel van de brug gerestaureerd en is het omliggende natuurgebied ingericht. Het besluit van de minister is de ultieme erkenning van de cultuurhistorische waarde van deze brug,´ stelt regiodirecteur Henkjan Kievit.

Lovend over Hoes
Eerder al besloot de provincie Noord-Brabant 1 miljoen euro voor deze bijzondere brug te reserveren. Ook daarover is Staatsbosbeheer zeer te spreken. Kievit: ´De inspanningen van gedeputeerde Onno Hoes hebben ons zeer geholpen. Niet alleen met het door hem beschikbaar gestelde geld. De steun van Hoes heeft er ook mede voor gezorgd dat het ministerie over de brug kwam, in de figuurlijke zin.

Snel aan de slag
Nu er voldoende geld voor de restauratie is Staatsbosbeheer had onlangs besloten ook 300.000 euro eigen geld te investeren , zullen de voorbereidende werkzaamheden snel starten. De totale restauratie zal ongeveer drie jaar duren.
De 600 meter lange Moerputtenbrug ligt midden in een moerasgebied, omringd door veel bijzondere vogels, zoogdieren, amfibieën en planten. Dankzij de brug kan het publiek genieten van het moeras, zonder er door te lopen. Het uitzicht vanaf de brug is fenomenaal, stelt Kievit. Het is cultuurhistorie én een natuurboulevard eerste klas. Dat sluit goed aan bij ons beleid om bijzondere soorten te beschermen én tegelijk het publiek er van te laten genieten.