Gemeente Hoorn


Miljoenensubsidie voor restauratie Oostereiland

19 mei 2008 - De gemeente Hoorn kan rekenen op een subsidie van ruim 2,9 miljoen euro voor de restauratie van Oostereiland. Dat heeft minister R. Plasterk van OCW vandaag bekend gemaakt in Vlissingen. Daar werd voor 11 projecten een subsidiebeschikking uitgereikt. Namens de gemeente Hoorn nam een zeer gelukkige wethouder J. van Es de beschikking in ontvangst. Voor de beschikbare 34,2 miljoen euro voor grootschalige restauraties waren 25 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er elf gehonoreerd.

Wethouder Jack van Es toonde zich in een eerste reactie opgelucht en gelukkig met de toekenning. Op het moment dat de gemeente moest beslissen of zij een aanvraag wilde indienen, was zij nog geen eigenaar van het voormalige gevangeniseiland. En dat was wel een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie. Bovendien had de gemeente slechts een half jaar de tijd om een plan te maken. In de tussenliggende tijd werd koortsachtig onderhandeld met het rijk over de aankoop van het eiland door de gemeente. Op 30 oktober 2007 werd de koopakte getekend en op 31 oktober, één dag voor de uiterste inzendtermijn voor de subsidie, werd een plan ingediend.
Met de totale restauratie van binnen- en buitenkant van het gevangeniscomplex is ruim 11 miljoen euro gemoeid. Daarvan krijgt de gemeente nu ruim 2,9 miljoen gesubsidieerd. De hele ontwikkeling van Oostereiland wordt op rond de 20 miljoen euro geraamd.

In 2010 klaar
Het restauratieplan voorziet in 31 woningen. De rest van het gebouwencomplex en met name het Alkovengebouw krijgt een cultureel/toeristische bestemming. Met deze bestemming is al rekening gehouden in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan binnenstad. Op dit moment inventariseert de gemeente de concrete belangstelling bij lokale culturele, cultureel gerelateerde en toeristische organisaties. Daarnaast worden de mogelijkheden voor een low-budgethotel onderzocht.
Het streven is om deze inventarisatie in juni afgerond te hebben. Na een besluit over de concrete functies worden de plannen verder uitgewerkt.

De verwachting is dat in de eerste helft van 2009 met de eerste restauratiewerkzaamheden kan worden gestart. De restauratie moet in 2010 zijn afgerond.

Kijk op www.racm.nl voor meer informatie.