Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden* Verkiezingen 2008

Rijnenburg: model voor klimaatbestendig en duurzaam ontwikkelen

19 mei 2007 - Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden willen dat de nieuw te bouwen wijk Rijnenburg klimaatbestendig en duurzaam wordt. In Nederland maken klimaatbestendigheid en duurzaamheid in deze combinatie nog geen onderdeel uit van een ontwerp van een nieuw te bouwen wijk. De drie partijen leggen deze afspraken op 21 mei vast tijdens de Utrechtse Klimaattop.

Het doel is een wijk waarbij nu en in de toekomst prettig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een boeiende uitdaging omdat Rijnenburg een gebied is met bijzondere landschappelijke kwaliteiten en het is een belangrijk gebied als het gaat om water.

De drie partijen gaan Rijnenburg samen met experts en belanghebbenden in een klimaatatelier ontwerpen. Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) streven naar creatieve en vernieuwende oplossingen en combinaties op het terrein van duurzaam ruimte- en materiaalgebruik, waterhuishouding, energie, infrastructuur/mobiliteit, wonen, gezondheid, recreëren en werken. Dit moet resulteren in een klimaatbestendig en duurzaam Rijnenburg.

De eerste resultaten van het klimaatatelier worden in het voorjaar van 2009 verwacht. De deelnemers aan het atelier worden binnen 3 maanden gepresenteerd. Er vinden ook gesprekken plaats met internationale deskundigen en wetenschappers. De samenwerking wordt rond 16.00 uur bezegeld.

Uitnodiging

Bedrijven, overheden, kenniscentra en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar op de klimaattop. Ook u bent van harte welkom. Deze top wordt georganiseerd door de provincie Utrecht. Klik hier voor de introductiefilm. Bijgevoegd vindt u informatie over Rijnenburg, over deze klimaattop en de gevolgen van klimaatverandering voor de provincie Utrecht. Vooraf aan de klimaattop is een presentatie van het programma van 12.00 uur tot 13.00 uur. Ook wordt een toelichting gegeven op bijgevoegde informatie. Voor lunch wordt gezorgd. Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met Doron Verstraelen van de provincie Utrecht, tel. (030) 258 21 22.