FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten nodigt Heemskerk uit voor overleg over postmarkt

Vandaag heeft FNV Bondgenoten staatsecretaris Heemskerk van Economische Zaken per brief uitgenodigd voor overleg over de postmarkt.

De bond wil graag snel met de staatssecretaris om tafel om afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden van de 27.000 postbezorgers die onder een zogenaamde Overeenkomst van Opdracht (OvO) werkzaam zijn. Daardoor hebben ze geen rechtsbescherming en een inkomen dat vaak onder het minimumloon uitkomt. FNV Bondgenoten is tegen de OvO als contractvorm voor deze groep laagbetaalden.

FNV Bondgenoten is al enige tijd bezig om voor deze groep postbezorgers een sector-cao van de grond te krijgen en had een beginselakkoord met een aantal postbedrijven hiervoor. Maar het besluit van het kabinet van afgelopen vrijdag om de postmarkt niet verder te liberaliseren, zet een streep door die afspraak. De bond wil nu met Heemskerk alsnog maatregelen overeenkomen die de positie verbeteren van postbezorgers in het al geliberaliseerde deel van de postmarkt.

---