Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Continuïteit Nederlandse geneesmiddelenvoorziening door prijzenslag in gevaar

KNMP persbericht: Continuïteit Nederlandse geneesmiddelenvoorziening door prijzenslag in gevaar

19 mei 2008


* financiële problemen bij apotheken, tekort van

EUR 160.000,- (excl. BTW) per apotheek.

* apothekers eisen een kostendekkende vergoeding EUR 8,25 (excl. BTW).

* Nederlandse regering moet continuïteit geneesmiddelenvoorziening waarborgen.

Nederlandse apotheken komen gemiddeld EUR 160.000 per jaar tekort op hun tarief om de noodzakelijke kosten te dekken die nodig zijn om Nederland van geneesmiddelen te voorzien. Sinds PvdA-staatssecretaris Simons in 1991 apothekers hun praktijkkosten deels uit kortingen in plaats van volledig uit een kostendekkend tarief liet bestrijden, krijgen apothekers een vergoeding die de praktijkkosten van een apotheek niet dekt.

Rekening houdend met het kostenplaatje van een apotheek gaat het om een verhoging van EUR 6,00 naar EUR 8,25 (excl. BTW) per receptregel. "Nu de inkoopvoordelen voor apotheken als inkomstenbron wegvallen hebben de apotheken dan ook acuut een kostendekkend tarief van minimaal EUR 8,25 nodig om Nederland van geneesmiddelen te voorzien. Op dit moment hebben wij geen enkele toezegging op dit punt en dus zijn het voortbestaan van apotheken en de continuïteit van de Nederlandse geneesmiddelenvoorziening in het geding. De overheid moet nu optreden, niet terugtreden. Wie onze zorgen niet serieus doet een gevaarlijk experiment met de geneesmiddelenvoorziening", aldus KNMP-voorzitter Van Weelden in een reactie.

Iedere Nederlander heeft wettelijk recht op farmaceutische zorg en betaalt hiervoor verplicht premie, de verzekeraar is dan ook wettelijk verplicht voldoende van deze zorg in te kopen. Wanneer verzekeraars van de Nederlandse regering per 1 juni 2008 de ruimte krijgen om apothekers geneesmiddelen met verlies af te laten leveren kan de continuïteit van de Nederlandse geneesmiddelenvoorziening niet langer gegarandeerd worden.

Op vrijdag 23 mei overlegt KNMP-voorzitter Van Weelden op verzoek van het ministerie van VWS met minister Klink over de ontstane situatie.

Als gevolg van het zogenaamde preferentiebeleid waarbij verzekeraars nog slechts bepaalde goedkope varianten van generieke medicijnen vergoeden is er een ware prijzenoorlog uitgebroken tussen de leveranciers van generieke geneesmiddelen. Hierdoor dalen de geneesmiddelenprijzen in Nederland per 1 juni aanstaande fors. In aansluiting op de afspraken in het Transitieakkoord waren de prijzen van generieke geneesmiddelen dit jaar al met 13% (EUR 125 miljoen) gedaald. Daarbovenop komt een prijsverlaging van nog eens EUR 355 miljoen per 1 juni a.s. door het preferentiebeleid van sommige verzekeraars. Per saldo gaat het om een omzetdaling bij apotheken van een half miljard euro. Vergeleken met 1 januari van dit jaar zijn de prijzen van de generieke geneesmiddelen vrijwel gehalveerd. Vooral bij generieke geneesmiddelen realiseerden apotheken het leeuwendeel van hun inkoopvoordelen. De overige inkoopvoordelen werden reeds afgeroomd via de claw back.

Achtergrondinformatie:

Apothekers baseren hun claim voor een tarief ad. EUR 8,25 (excl. BTW) op het onderzoek dat Conquaestor in 2007 heeft uitgevoerd over 2004. Dat kwam uit op een tarief van EUR 7,67 (excl. BTW) maar daarin zijn niet alle kosten meegenomen; kosten die niet direct uit jaarrekening zijn af te leiden zoals spillagekosten (bederf vanwege verloop houdbaarheidsdatum, voorraadverlies vanwege preferentiebeleid verzekeraars), rentevergoeding voor geïnvesteerd eigen vermogen en emballage. De NZa (de opvolger van het College Tarieven Gezondheidszorg) heeft overigens erkend dat dit kosten zijn en dat deze voor vergoeding in aanmerking komen, maar gaf aan dat deze informatie niet uit het onderzoek van Conquaestor kan worden gehaald en dat dit meegenomen moet worden bij vervolgonderzoek. De minister (Hoogervorst) had de NZa overigens vooraf wel nadrukkelijk verzocht om dit soort kosten mee te nemen in het onderzoek. Als we deze kosten meenemen komen we uit op EUR 8,25 (excl. BTW).

Dit betekent dat een gemiddelde apotheek EUR 160.000 (excl. BTW) tekort komt op het tarief en dit moe(s)t dekken uit de inkoopvoordelen. Dit is op macroniveau een bedrag van ruim EUR 300 miljoen. Overigens zijn de genoemde cijfers gebaseerd op 2004, sinds 2004 zijn vooral pensioenkosten van apotheekmedewerkers, ICT-kosten en kosten voor certificering fors gestegen.

Zie tevens SFK artikel 'Inkoopvoordelen vooral naar praktijkkosten'.


---

© 2008 KNMP
KNMP Vandaag Vakinhoud Bedrijfsvoering Producten Over de KNMP Dossiers Contact Help