nedap - election systems

Kabinetsbesluit: Stemmen met potlood en papier

Groenlo, 19 mei 2008.

Wij betreuren de beslissing van de staatssecretaris en zijn ook verbaasd door de beslissing. De staatssecretaris baseert haar beslissing op een TEMPEST-rapport. In dit rapport, dat door het Duitse bedrijf GBS is opgesteld, wordt gesteld dat het moeilijk is om uit te sluiten dat het elektromagnetische signaal van een stemmachine op afstand is te onderscheppen. Echter, in dit rapport wordt geen antwoord gegeven op de vraag of er ook interessante informatie uit dit signaal is te halen.

Het ontvangen van een signaal is zeker niet hetzelfde als afluisteren. Sterker nog, met een beperkte aanpassing kan de stemmachine een versluiersignaal uitzenden waarmee afluisteren onmogelijk wordt. Het signaal van de stemmachine kan dan weliswaar worden opgevangen maar niemand kan daarmee achterhalen wie welke stem heeft uitgebracht en wordt het kiesgeheim gewaarborgd.

Overigens zijn de huidige Nedap stemmachines in zowel Nederland, Duitsland als Frankrijk door aangewezen experts en veiligheidsdiensten van deze overheden al uitgebreid getest en is de unanieme conclusie dat deze niet zijn af te luisteren.

Bovendien roept deze beslissing van de staatssecretaris een interessante andere vraag op: aan welke eisen moeten de stemhokjes dan voldoen om te voorkomen dat met draadloze camera's of het blote oog het uitbrengen van een stem worden geobserveerd? Voor het elektromagnetische afluisteren van de stemmachine is veel technisch kennis nodig terwijl in iedere bouwmarkt een draadloze camera te koop is.

Nedap blijft hopen dat de discussie nu eindelijk over de echte probleemstelling gaat; de vraag moet niet langer zijn of de stemmachine absoluut veilig is maar of het voordelen biedt ten opzichte van het stemmen met potlood en papier.

De stemmachine en de procedures rondom het gebruik en beheer zijn ongetwijfeld te verbeteren. Dit is ook door de Commissie Hermans in april 2007 aanbevolen. Maar zelfs zonder deze verbeteringen is in de afgelopen tientallen jaren in de praktijk aangetoond dat met de stemmachine meer mensen zelfstandig hun stem met minder fouten kunnen uitbrengen, het tellen van stemmen nauwkeuriger en sneller verloopt en per verkiezing veel geld wordt bespaard. (zie bijvoorbeeld het volgende persbericht van de Duitse gemeente Langen: Wahlmaschinen eindeutig besser).

Een discussie over de toekomst van de verkiezingen zien wij dan ook vol vertrouwen tegemoet.
www.nedap.com