UMC Utrecht


Beurs voor biomedisch kankeronderzoek

Eind april is bekend geworden dat Dr. Marc Vooijs een `European Starting Grant' heeft gekregen van de European Research Council (ERC). Dr. Vooijs werkt als biomedisch onderzoeker bij de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht en krijgt de beurs voor zijn onderzoeksvoorstel op het gebied van eiwitsplitsende enzymen (proteasen) in kanker. Het gaat om een persoonlijke subsidie van 1,2 miljoen euro voor de periode van 5 jaar.

"Ik vind het geweldig dat ik één van de acht Nederlanders ben die een beurs heeft gekregen. Het is een primeur voor het UMC en de Universiteit van Utrecht.Het is een enorme stimulans voor mijn onderzoek. Dit biedt de mogelijkheid om iets echt nieuws te onderzoeken", aldus dr. Vooijs.

Onderzoek
Het onderzoek van Vooijs richt zich op begrijpen hoe een bepaald eiwit de Notch Receptor (welke zich aan de oppervlakte van de cel bevindt) betrokken is bij de celcommunicatie. Hij legt uit: "Bij kanker gaat er iets mis met deze celcommunicatie, waardoor cellen ontsporen in kwaadaardige groei. Dit kan onder meer komen door genetische veranderingen in het Notch eiwit zelf."

Op korte termijn wil hij onderzoeken welke proteasen `Notch' splitsen, hoe ze dat doen en welke andere factoren hierop van invloed zijn. Als dat duidelijk is richt het onderzoek zich op de ontwikkeling van nieuwe middelen, die specifiek aangrijpen op dit proces zodat we de groei van kankercellen daarmee kunnen remmen. "In de laatste fase gaan we dit experimenteel testen. Verwachting is dat dit inzicht zal bijdragen tot een betere en vroegere diagnose en behandeling van kanker.

Euopean Research Council
De ERC is een nieuw onderdeel van het Europese Kaderprogramma waarbij persoonlijke beurzen worden toegekend aan Europese toponderzoekers. Het traject bestaat uit twee fasen. Bij de eerste fase in april 2007 zijn ruim 9100 onderzoeksvoorstellen ingediend. Hiervan zijn 560 personen door gegaan naar de tweede fase, waarvoor in september 2007 een uitgebreider onderzoeksvoorstel en CV ingediend zijn. Daarna heeft Dr. Vooijs in Brussel een gesprek gehad om zijn onderzoeksvoorstel toe te lichten. Uiteindelijk haalde dr. Vooijs één van de acht Nederlandse toekenningen op het gebied van Life Sciences binnen. maandag 19 mei 2008