Gemeente Meppel


Postbus 501
7940 AM Meppel
Stadhuis Grote Oever 26
tel. (0522) 850500

Beheer- & veiligheidsconvenant NS station (19-5-2008)

Maandag 19 mei tekenden het OV-bureau Groningen Drenthe, de Regiopolitie, Nederlandse Spoorwegen, Connexxion en Gemeente Meppel gezamenlijk een Integraal Beheer- en Veiligheidsconvenant om de veiligheid op en rond NS station Meppel nog verder te verbeteren. In 2007 lieten bovengenoemde partijen een onderzoek uitvoeren waaruit bleek dat het bus- en treinstation van Meppel het veiligste is van heel Drenthe. Station Meppel kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 van de reizigers en direct omwonenden.

Uit het onderzoek van 2007 blijkt dat er acht meldingen van graffiti en elf van glasschade waren. Er was sprake van twee bedreigingen en twee gevallen van mishandeling. Ook werden er drie diefstallen gemeld en 61 diefstallen van fietsen en bromfietsen. Drie autoâs werden opengebroken. Er waren twee gevallen waarin drugs een rol speelde. Twee keer was er overlast van jongeren en 24 keer was er sprake van vernieling.
Uit de nulmeting blijkt verder dat vrouwen zich iets minder veilig voelen op het station en dat reizigers zich âs avonds minder veilig voelen dan overdag. Wat verder opvalt, is dat de voetgangers- en fietsertunnel als meest onveilige plaats wordt ervaren door reizigers. De lift in de tunnel is een kwetsbare schakel in de tunnel. Een defect aan de lift dient dus snel te worden opgemerkt en hersteld. Ook wordt cameratoezicht genoemd als mogelijk middel om de veiligheid nog verder te verbeteren.

Het onderzoek uit 2007 is voor alle betrokken partijen de basis om te komen tot een gezamenlijk Integraal Beheer- en Veiligheidsconvenant. Doel daarbij is om de hoge waardering ook voor lange termijn te kunnen vasthouden en nog verder te verbeteren.
In het convenant spreken de partijen af om nog meer surveillances uit te voeren. Met name in de avonduren en in het weekeinde. Het station en haar omgeving zullen goed verlicht worden om de veiligheid te vergroten. De bestrating en het groen zullen goed onderhouden worden, zodat de stationsomgeving er verzorgd uitziet.
Dagelijks zal de politie contact onderhouden met toezichthouders en de vervoerders om te horen hoe de zaken verlopen en om zonodig snel te reageren. Een aantal keer per jaar zal er een veiligheidsoverleg worden gehouden tussen de verschillenden partners om te kijken waar het goed gaat en waar het nog beter kan.

In de loop van 2008 zal er een tweede meting gehouden worden om te kijken of met de maatregelen uit het convenant de hoge waardering voor veiligheid kan worden vastgehouden.