Vereniging Milieudefensie

Milieudefensie en groepen in actie voor behoud Brabantse polders

'Muur van ellende' tegen aanleg bedrijventerreinen

Amsterdam, 19 mei 2008 - Milieudefensie, samen met Glashard Nee!, Behoud Open Polders en Hart van Moerdijk, stapelen op vrijdag 23 mei voor het Provinciehuis in Den Bosch een symbolische muur, die de ellende symboliseert waarmee de bevolking te maken krijgt als de bouwplannen van de provincie doorgaan. Ze roepen de leden van de Provinciale Staten op om de plannen voor de aanleg van Logistiek Park Moerdijk (LPM) en het Agro & Food Cluster West-Brabant tegen te houden. Provinciale Staten vergaderen vrijdagochtend over de bouwplannen tijdens de bespreking van de Interim-structuurvisie Noord-Brabant.

Volgens de lokale groepen en Milieudefensie is de aanleg van het bedrijventerrein en de glastuinbouwlocatie overbodig. Dit blijkt ook het rapport ´Nut en noodzaak van Logistiek park Moerdijk´ van TU-Delft, dat in maart dit jaar verscheen. De onderzoekers tonen daarin aan dat de aanleg van LPM is gebaseerd op onjuiste ramingen. Kees Nieuwenhuize, van stichting Behoud Buitengebied Moerdijk: 'Op het huidige industrieterrein van Moerdijk is bovendien nog voldoende braakliggende grond die kan worden gebruikt. Daarmee kan het unieke en eeuwenoude polderlandschap behouden blijven.'

Wie: Milieudefensie met bewonersorganisaties Glashard Nee!, Behoud Open Polders, Hart van Moerdijk in aanwezigheid van enkele Statenleden Wat: bouw 'muur van ellende', 3 meter hoog, 10 meter lang Waar: Provinciehuis, Brabantlaan 1, 5216 TV Den Bosch Wanneer: vrijdag 23 mei, 8.30 - 9.30 uur

Milieudefensie wil dat de provincie een streep haalt door de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en het Agro en Food Cluster. Klaas Breunissen, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie: ´We roepen de Statenleden op de plannen niet goed te keuren. Ze veroorzaken een grote aantasting van het landschap en problemen voor de leefbaarheid, zoals licht- en luchtvervuiling. Als je in aanmerking neemt dat de aanleg volgens recent onderzoek overbodig is, is er alle reden om er niet aan te beginnen.'

De manifestatie vrijdag heeft plaats op het plein voor het provinciehuis in Den Bosch. Daar zal een 10 meter lange en 3 meter hoge van slogans voorziene 'muur van ellende´ door leden van lokale groepen omver geduwd worden in aanwezigheid van enkele Statenleden.

Meer informatie:
www.milieudefensie.nl/ruimte