Universiteit van Amsterdam

Gepubliceerd op 19 mei 2008

Neurobioloog Dick Swaab ontvangt Akademiepenning 2008

Gepubliceerd op 19 mei 2008

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft op
maandag 19 mei de Akademiepenning 2008 uitgereikt aan prof. dr. Dick Swaab, hoogleraar Neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA/AMC) en programmaleider bij het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. De penning wordt jaarlijks uitgereikt aan een topwetenschapper die zich heeft ingezet voor de bloei van de wetenschap in Nederland. De jury oordeelde dat Swaab in de afgelopen dertig jaar een cruciale bijdrage heeft geleverd aan het op de kaart zetten van de Nederlandse neurowetenschappen in binnen- en buitenland.

Uit de laudatio

`Professor Dick Swaab heeft zich met creativiteit, gedrevenheid en idealisme ingezet voor het hersenonderzoek. Hij heeft zich daarmee buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de bloei van de wetenschappen', aldus de jury. Swaab heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van hersenonderzoek, van zeer fundamenteel tot klinisch toepasbaar. Zijn inzet om recente inzichten in de plasticiteit van neurale netwerken te gebruiken voor de verbetering van de behandeling van alzheimerpatiënten was nieuw en onorthodox en heeft geleid tot een reeks onderzoekingen naar de invloed van licht, beweging en elektrische stimulatie op cognitieve processen van demente patiënten. De commissie prijst professor Swaab nadrukkelijk voor zijn inspanningen op het gebied van publiekscommunicatie. In de publieke opinie groeide hij uit tot een van de meest gerespecteerde wetenschappers, ook al moest hij soms onderzoeksresultaten verdedigen die in de sociale context van het tijdsgewricht controversieel waren. Hij stond steeds pal voor zijn wetenschappelijke bevindingen en ging het debat niet uit de weg. Visionair was Swaabs initiatief tot oprichting van de Nederlandse Hersenbank. Hij was een van de belangrijkste grondleggers van de wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en China.

Over Dick Swaab

Prof. dr. D.F. Swaab (1944) werd na zijn artsexamen in 1975 plaatsvervangend directeur van het Nederlands Herseninstituut. In 1978 werd hij directeur van dit instituut. Sinds 1979 is hij hoogleraar Neurobiologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA. In 1985 richtte Swaab de Nederlandse Hersenbank op, waarvan hij directeur werd. Voor zijn onderzoeken en publicaties ontving hij tal van onderscheidingen, zoals de De Snoo-Van 't Hoogerhuijsprijs voor onderzoek op het gebied van de neuro-endocrinologie en de Hugo van Poelgeestprijs voor de Nederlandse Hersenbank als alternatief voor dierexperimenten. Swaab was als gasthoogleraar onder meer verbonden aan het prestigieuze Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Van zijn hand zijn meer dan 350 peer-reviewed-artikelen in internationale tijdschriften en meer dan 180 boekbijdragen verschenen. Bron: UvA Persvoorlichting