Gemeente Eersel


Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek van het team gemeentebalie is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven.

Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum
Adres Datum

Buis, F.G.J. 03-09-1940 van der Zandenstraat 8, Eersel 31-03-2008

Emanuels,B.J.L. 30-12-1938 Het Groen 36, Knegsel 12-03-2008

Overman, C.E. 24-08-1967 Het Groen 36, Knegsel 12-03-2008

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Het ondergetekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij/ zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college, Postbus 12, 5520 AA Eersel.