Gemeente Voorschoten

Burgerjaarverslag

Wethouder presenteert Burgerjaarverslag

Voorschoten goed op weg, financiën op orde

Deze week krijgt iedere Voorschotenaar het Burgerjaarverslag 2007 in de brievenbus. De titel is `Een gemeente maak je samen'. Wethouder Hans Horlings en manager van het Werkcenter André van der Weijden hebben op maandag 19 mei de eerste exemplaren verspreid in de Bloklaan.

In het Burgerjaarverslag legt de burgemeester wettelijke verantwoording af over de kwaliteit van dienstverlening en burgerparticipatie. In de communicatie tussen burger en bestuur in de gemeente Voorschoten gaan veel zaken goed en een aantal minder goed. Zowel positieve als negatieve ervaringen zijn te lezen in het Burgerjaarverslag. De gemeente heeft haar oor te luisteren gelegd en is met burgers in gesprek gegaan. In diverse settings zijn groepsgesprekken georganiseerd, om er achter te komen hoe we het doen als gemeente.

De reacties lopen uiteen. De geïnterviewden geven met de nodige praktijkvoorbeelden aan hoe en waar het beter kan, en doen suggesties om de samenwerking tussen burger en bestuur in het algemeen te verbeteren. Meedenken en meepraten van de inwoners komt ook terug in het hoofdstuk Burgerparticipatie. Er is vorig jarig jaar een project Burgerparticipatie gelanceerd, dat in 2008 concreet handen en voeten krijgt bij de ontwikkeling van plannen.

`We hebben bewust gekozen voor deze kwetsbare opstelling in dit burgerjaarverslag,' zei wethouder Hans Horlings die burgemeester Jeroen Staatsen verving: `Hiermee steken wij de hand in eigen boezem. Ook laten we zien dat de gemeente serieus aan de slag is. Onze vraag aan de inwoners is om met ons mee te denken en mee te doen. Een gemeente maak je immers samen'

Tegelijk met het Burgerjaarverslag is de Jaarrekening 2007 en de bestuursrapportage ter voorbereiding op de begroting voor 2009 verspreid. Wethouder Horlings: `Op een belangrijk moment, want we zijn halverwege deze collegeperiode. We hebben in 2007 heel veel gedaan, dat steeds meer zichtbaar wordt. De nieuwbouw van de Albert Heijn, de ontwikkeling van de Traverse, de opknapbeurt Sportpark Adegeest en de aanpak van bijstandsgerechtigden goede voorbeelden van concrete en succesvolle prestaties. Nu denken we na over de beleidskeuzes die we gaan maken voor de tweede helft.'

Financiën op orde

De gemeente Voorschoten heeft het jaar 2007 afgesloten met een positief resultaat. Een overschot van bijna 1 miljoen euro (916.384,-) komt grotendeels ten goede aan de openbare ruimte. De uitvoering van beheerplannen en achterstallig onderhoud is in 2008 voortvarend ter hand genomen. Zo is een bedrag (ruim 150.000 euro) bestemd voor baggerwerkzaamheden en zijn posten opgenomen voor de verbetering van verkeerslichtinstallaties (93.000 euro) en voor lantaarnpalen (59.000 euro)

Een deel van het geld komt ten goede aan welzijn: bijvoorbeeld voor de waardering van mantelzorgers (ruim 43.000 euro) en de wet inburgering (ruim 66.000 euro). Hoe de verdeling van de resultaten exact is, staat in een voorstel aan de gemeenteraad, die hierover in juni een besluit neemt.

Medewerkers van het Werkcenter brengen deze week het Burgerjaarverslag 2007 rond. Heeft u het Burgerjaarverslag op maandag 26 mei nog niet ontvangen, stuurt u dan een mail naar communicatie@voorschoten.nl of meldt u dit via telefoonnummer (071) 560 1850.

20080519presentatie BJV2008

* 19 mei 2008