Afab holding

PERSBERICHT

AFAB versterkt met acquisitie StercK/ViaFeria haar positie als marktleider in service providing

AFAB Financiële Diensten Holding N.V. heeft ten behoeve van haar divisie Service Providing alle aandelen in haar grootste concurrent StercK/ViaFeria geacquireerd. Door deze overname bouwt AFAB haar marktleiderspositie in Service Providing verder uit. Bij StercK en ViaFeria zijn omstreeks 2.650 intermediairs aangesloten. Beide labels (voortgekomen uit NIA, Box/Kombo en ADP) bedienen intermediairs met name op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen en consumptieve kredieten. Het label StercK richt zich op het onafhankelijke professionele intermediair en ViaFeria specifiek op de bediening van clusters, waaronder gerenommeerde partijen als SNS Regio Bank en Dutch Insurance Network. v.l.n.r. Maasbert Schouten, Henk van Doorn, Wim Witteveen (AFAB Holding) en Guido Witpen, Hans Wilkes (StercK/ViaFeria)

StercK B.V. en ViaFeria B.V. zullen als aparte werkmaatschappijen actief blijven. Uiteraard wordt daarnaast gekeken naar synergiemogelijkheden binnen AFAB Holding. Er zijn geen personele consequenties en de huidige directie, bestaande uit Hans Wilkes, Guido Witpen, Hilma Broekveldt en Paul Bondam, blijft de directie van StercK/ViaFeria voeren.

Wim Witteveen, Directievoorzitter AFAB Service Providing Holding N.V. en de Raad van Bestuur van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. (Maasbert Schouten & Henk van Doorn) zijn zeer content met deze overname: "Dit geeft ons de mogelijkheid om nog meer te investeren in bedieningsconcepten ten behoeve van het professionele intermediair, zodat onze dienstverlening verder kan worden uitgebouwd. Onze midoffice capaciteit is daarnaast fors versterkt, zodat wij ook op deze wijze nog meer toegevoegde waarde kunnen bieden aan zowel onze businesspartners als aan het intermediair. Wij voorzien een `shake out' van de `platte' inkooporganisaties. Door deze overname zijn we nu perfect geëquipeerd om ons pallet aan diensten en producten nog verder uit te breiden en het intermediair te ondersteunen. Na de acquisitie heeft onze divisie Service Providing een zodanige schaalgrootte, professie en daadkracht, dat zij voor zowel aanbieders als intermediairs hét service providing platform in Nederland zal zijn. Hierdoor heeft het bij ons aangesloten intermediair meer tijd om zich te focussen op een goede dienstverlening aan haar cliënten. In onze optiek is dit een absolute must voor het professionele intermediair om in deze tijd te overleven."

Kerncijfers van AFAB Service Providing Holding N.V. na de acquisitie:


· Ruim 4.000 aangesloten intermediairs
· Gerealiseerde hypotheekproductie 2007 13 miljard
· Omstreeks 350 medewerkers (divisie Service Providing)
· Ruim 60 accountmanagers om het intermediair goed te servicen
· Labels: Xtensive, Financiële Service Desk, Quarré, PensioenPoint, ViaFeria, StercK

AFAB Financiële Diensten Holding N.V. is een groep van krediet-, hypotheek- en assurantie-intermediairs, alsmede een eigen voorschotbank en divisie service providing ten behoeve van het onafhankelijke professionele intermediair. AFAB Holding is geheel gefocust op het (direct of indirect) bereiken van de 'debetklant', consumenten met een behoefte aan consumptief of hypothecair krediet. Inmiddels heeft AFAB Holding omstreeks 1.000 medewerkers en is in 2007 een omzet gegenereerd van ongeveer 100.000.000,-. AFAB Holding is uitgegroeid tot Nederlands grootste kredietbemiddelaar en eveneens Nederlands grootste hypotheek service provider met meer dan 4.000 aangesloten onafhankelijke intermediairs.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op www.afabholding.nl. Ook kunt u contact opnemen met: Maasbert Schouten, Voorzitter Raad van Bestuur / CEO AFAB Financiële Diensten Holding N.V. Tel. 033 ­ 454 1000
E-mail mgschouten@afabholding.nl