Nieuw-Vlaamse Alliantie


N-VA wil resultaten in mededingingsdossier tegen Electrabel (19/05/08)

Federaal volksvertegenwoordiger Peter Luykx (N-VA) vraagt duidelijkheid in het onderzoek van de Belgische mededingingsautoriteit naar de prijsafspraken van Electrabel. De N-VA wil dat er een halt toegeroepen wordt aan de prijspolitiek van Electrabel. Dit voorval is slechts een tip van de ijsberg van problemen waar de Belgische energiemarkt mee kampt.

Niet alleen de bedrijven maar ook de gewone burger betaalde te veel voor zijn elektriciteit. In de Kamercommissie Bedrijfsleven vroeg Peter Luykx vorige week nog aan minister van Economie Vincent Van Quickenborne, hoe ver het onderzoek gevorderd is. Luykx hekelt het feit dat energieproducenten het spel niet altijd even eerlijk spelen en dat de resultaten van het onderzoek op zich laten wachten.

In juni 2007 kondigde Belgiës grootste energieproducent Electrabel aan dat gezinnen en bedrijven vanaf 1 september 2007 gemiddeld 170 euro per jaar meer zouden moeten betalen voor het geleverde aardgas. De reden luidde dat de bevoorradingskosten van aardgas sterk zijn toegenomen wegens de forse stijging van de brandstofprijzen op de internationale markten. Deze forse prijsstijging deed zelfs toenmalig minister van Energie Marc Verwilghen fronsen en hij vroeg de energieregulator CREG een onderzoek in te stellen.

Het antwoord van de CREG is zeer scherp: de stijging van de brandstofprijzen was al verrekend via een indexeringsmechanisme. Electrabel kon dan wel verwijzen naar de hogere prijzen van haar leverancier Distrigas, maar zowel Electrabel als Distrigas vormen een onderdeel van het energieconcern Suez. De CREG vermoedde dan ook prijsafspraken tussen beide dochters van Suez. Daarop werd de zaak op 18 juni 2007 overgemaakt aan de Belgische mededingingsautoriteit, die de effectieve mededinging op Belgisch grondgebied moet waarborgen. De autoriteit startte een onderzoek.

In maart al antwoordde minister Laruelle op dezelfde vraag dat zij naging in welk stadium het onderzoek zich bevond. De minister antwoordde toen dat het onderzoek afgerond werd, maar nog niet formeel overhandigd werd aan de Raad. De auditeur zal een uitspraak doen voor het einde van april 2008. Minister Van Quickenborne meldde dat dit pas voor het einde van dit jaar zou zijn.

Auteur:
Peter Luykx
Kamerlid N-VA

Meer informatie:
Contactpersoon: Jeroen Overmeer, woordvoerder
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: jeroen.overmeer@n-va.be
Url: www.n-va.be