IFAW


Vulkaanuitbarsting in Chili levert gevaar op voor dieren

(Den Haag, 19 mei 2008) De Chaiten vulkaan in Zuid Chili heeft as zo'n 30 kilometer ver de lucht in gespuugd hetgeen duizenden mensen gedwongen heeft te evacueren en huis- en boerderijdieren die kwetsbaar zijn voor de giftige wolken, achter te laten.

Het IFAW is onderweg naar de voet van de vulkaan om dieren in nood te helpen. Volgens mediaberichten laten boeren bijna 40.000 stuks vee achter en functionarissen spreken hun bezorgdheid uit dat velen daarom dood zullen gaan. Lokale dierenwelzijnsorganisaties zijn ernstig bezorgd over de duizenden huis- en boerderijdieren die geketend of zonder voedsel en water achtergelaten zijn.

Negen dagen na de uitbarsting van de vulkaan, heeft de Chileense regering de toegang tot het getroffen gebied vrij gegeven en staan ze het redden van dieren toe, met tussenpauzes van 30 minuten, een protocol bedoeld om de veiligheid van de reddingsploegen te waarborgen.

Een coalitie van dierenwelzijnsorganisaties waaronder het IFAW, WSPA, HSUS en de lokale CEFU (Coalicion por el Control Etico de la Fauna Urbana - Coalitie voor de Ethische Controle op Stedelijke Fauna) werken samen om duizenden kwetsbare dieren te evacueren en te herbergen.

"We zien uit naar deze samenwerking tussen lokale en internationale NGO's als antwoord op de ramp in Chili. Onze ervaring heeft ons geleerd dat iedere keer dat groepen samenwerken het actieplan soepeler en effectiever verloopt," zegt Dick Green, IFAW Noodhulp Manager.

De nabij gelegen plaats Futaleufu ligt onder 5 centimeter as van de vulkaan en lokale bewoners blijven in gevaar vanwege verdere vulkanische activiteiten en de gevaarlijke neerval van nog meer giftige as.

/ifaw/images/resources/nl-NL/donation_button.jpg

RSS © 2008 IFAW - Nederland
Javastraat 56 o 2585 AR Den Haag
Netherlands