Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Amsterdam


Bodemonderzoek asbest Park Frankendael

19 mei 2008

Een gedeelte van het gebied in Park Frankendael dat na de vondst van enkele stukjes asbest uit voorzorg was afgezet met hekken, is weer vrijgegeven voor gebruik. Bodemonderzoek heeft aangetoond dat de grond daar veilig is.

embleem Scouting Het betreft het gedeelte rond de twee scoutinggebouwen. De twee scoutingclubs die daar zijn gehuisvest, mogen hun clubhuizen weer in gebruik nemen. De overige gedeeltes van het park waar de grond mogelijk is verontreinigd met asbest, blijven afgezet met hekken en worden later onderzocht. Het stadsdeel heeft prioriteit gegeven aan het onderzoeken van het gedeelte rondom de scoutinggebouwen om de twee scoutingclubs die daar zijn gehuisvest, Frankendael en Gijsbrecht van Aemstel, zo snel mogelijk weer toegang te geven tot hun clubhuizen, die ze intensief gebruiken. Uit het bodemonderzoek blijkt dat de concentratie asbestvezels in de grond rond de clubuizen onder de norm blijft van 100 mg per kilo. Dit is de wettelijke veiligheidsnorm. De scoutingclubs kunnen dus zonder gezondheidsgevaar weer gebruik maken van hun clubhuis. Ook een gedeelte van het hondenspeelveld is onderzocht en veilig bevonden.

Nog wel afgezet

Enkele gedeeltes rondom de clubhuizen blijven de komende tijd toch nog afgezet met hekken. Reden hiervoor is dat de renovatie van het park hier nog niet is afgerond en de grond hier nog braak ligt. Het betreft een strook grond bij de Kamelingh Onneslaan en een strook grond langs de sloot bij het volkstuinencomplex Klein Dantzig. Ook achter deze hekken is de grond veilig. De hekken worden weggehaald zodra de grond is geëgaliseerd en ingezaaid.

Vervolg bodemonderzoek

De overige gedeeltes van het park waar de grond mogelijk is verontreinigd met asbest, worden later onderzocht. Het gaat met name om de eilanden in de singel tussen de scoutingclubs en het volkstuinencomplex, en het gebied waar een natuurspeeltuin wordt aangelegd. Het stadsdeel geeft op korte termijn opdracht voor dit bodemonderzoek.

Aanleiding onderzoek

Het bodemonderzoek bij de scoutingclubs is in opdracht van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Aanleiding voor het onderzoek was de vondst van enkele stukjes asbesthoudend materiaal tijdens de laatste renovatiewerkzaamheden eind april. Na overleg met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) en de GGD is het gedeelte van het park waar de stukjes asbest waren gevonden, uit voorzorg afgezet met hekken. Het betrof het gebied dat wordt begrensd door de Slingerlaan, het pad naar de Nobelweg, de Kamerlingh Onneslaan en de waterpartij langs het volkstuinencomplex Klein Dantzig.

Voorgeschiedenis

In de voorbereiding van de renovatie van Park Frankendael ruim tien jaar geleden zijn diverse grondonderzoeken gepleegd, onder andere naar de aanwezigheid van asbest. De uitkomst van deze onderzoeken gaf geen aanleiding tot extra maatregelen of extra onderzoek. Tijdens de laatste werkzaamheden zijn desondanks enkele stukjes asbesthoudend materiaal aangetroffen. Deze zijn mogelijk afkomstig van gebouwen die er vroeger hebben gestaan, zoals oude scoutinggebouwen en kassen, en zijn waarschijnlijk bij graafwerkzaamheden voor de renovatie van het park naar boven gekomen.

Mini- kinderentoonstelling over asbest tijdens Bloeifeest

Tijdens het Bloeifeest, dat van 16 t/m 25 mei plaatsvindt in het park, is er een mini-kindertentoonstelling over asbest en het vroegere gebruik van het park, om uitleg te geven over wat asbest is en hoe dit materiaal vroeger werd gebruikt.