Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kamerbrief inzake verslag van de buitengewone Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen d.d. 13 mei 2008

16-05-2008 | Kamerstuk | Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken

Graag bieden wij u hierbij het verslag aan van de buitengewone zitting van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 13 mei 2008.

De minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen

De staatssecretaris voor Europese Zaken,

Drs. F.C.G.M. Timmermans

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Drs. A.G. Koenders

Verslag van de buitengewone zitting van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) op 13 mei 2008.

Birma

In verband met de urgente humanitaire noodsituatie in Birma is, op initiatief van Nederland en het Verenigd Koninkrijk, op 13 mei jl. een buitengewone zitting van de RAZEB in OS-formatie belegd, teneinde de Raad de kans te geven zich uit te spreken over de noodsituatie in Birma en over de voorgenomen reis van Europees Commissaris Louis Michel (Ontwikkeling en humanitaire hulp) naar de regio, waarop Nederland en enkele andere lidstaten hadden aangedrongen.

Commissaris Michel stelde vast dat de hulp momenteel niet terechtkwam waar het moest komen, waardoor een groot deel van de getroffen bevolking noodlijdend bleef. Het gevaar van ziekten en epidemieën nam met de dag toe. De grootste problemen kwamen voort uit de weigering van de Birmese autoriteiten humanitaire hulpverleners toegang tot het land te verlenen en de gebrekkige distributie van hulpgoederen naar de getroffen gebieden. Commissaris Michel tekende aan dat directe en harde druk op de Birmese regering niet leek te helpen.

Commissaris Michel benadrukte tijdens de Raad dat zijn reis geen politiek, maar een louter humanitair doel diende. In die zin vroeg hij de leden van de Raad nadrukkelijk steun te geven aan zijn missie.

Vrijwel alle lidstaten stelden het volstrekt onverantwoordelijk te vinden dat de Birmese regering haar burgers geen bescherming bood en slechts in zeer beperkte mate medewerking verleende aan de internationale hulpverlening. Ook Nederland noemde de handelingen van de Birmese junta volstrekt onacceptabel en verzocht Commissaris Michel al het mogelijke te doen dat de toegang van internationale hulp en hulpverleners tot Birma zou kunnen doen bevorderen en bespoedigen.

In de Raadsconclusies (doc. 9270/08 Presse 124) is Birma daarom nogmaals opgeroepen om volledige toegang aan humanitaire hulpverleners te verlenen en steun uitgesproken voor de activiteiten van de VN, internationale hulporganisaties en de humanitaire missie van Europees Commissaris Michel naar Birma.

China

Op initiatief van onder andere Nederland werden door de Raad tevens conclusies aangenomen (doc. 9270/08 Presse 124) over de recente aardbeving in China. Hierin wordt medeleven betuigd met de bevolking van China en wordt de bereidheid

uitgesproken om humanitaire assistentie te bieden.
* Ministerie van Buitenlandse Zaken

* Bezuidenhoutseweg 67

* Postbus 20061

* 2500 EB Den Haag

* Tel.: 070-3 486 486

* Fax: 070-3 484 848

* Internet: www.minbuza.nl