Gemeente Dordrecht

Persbericht

Komende weken nog enkele keren omleiding

Afronding ingrijpende aanpak Kamerlingh Onnesweg

De komende weken worden delen van de Kamerlingh Onnesweg nog enkele keren afgesloten voor doorgaand verkeer. Er moeten nog werkzaamheden aan de rioolputten plaatsvinden en tenslotte moet de toplaag worden aangebracht. Deels worden de werkzaamheden in het weekend uitgevoerd, omdat de bereikbaarheid doordeweeks anders in het geding komt.

Voor de werkzaamheden aan de rioolputten gelden de volgende afsluitingen:


* Van 19 t/m 23 mei wordt de Kamerlingh Onnesweg, gedeelte tussen de Madame Curiestraat - Snelliusstraat en de Bunsenstraat - Helmholzstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Pieter Zeemanweg. De kruisingen Madame Curiestraat - Snelliusstraat en Bunsenstraat - Helmholtzstraat blijven wel toegankelijk voor achterliggend gebied.


* Van 23 mei 19.00 uur t/m 26 mei 06.00 uur wordt het resterende gedeelte van de Kamerlingh Onnesweg, inclusief de in - en uitritten, afgesloten voor doorgaand verkeer. De toegangspoort in de omleidingsroute Pieter Zeemanweg blijft gedurende dit weekeinde open.

Voor het asfalteren van de toplaag gelden:


* In het weekend van 11 juli 18.00 uur t/m 14 juli 06.00 uur wordt de Kamerlingh Onnesweg, gedeelte tussen de Rijksstraatweg de Bunsenstraat - Helmholzstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Pieter Zeemanweg.


* In het weekend van 18 juli 18.00 uur t/m 21 juli 06.00 uur wordt het resterende gedeelte van de Kamerlingh Onnesweg, inclusief de in - en uitritten, afgesloten voor doorgaand verkeer. De toegangspoort in de omleidingsroute Pieter Zeemanweg blijft gedurende dit weekeinde open.

In de periode vanaf 2 juni wordt de Kamerlingh Onnesweg gebruikt als omleiding t.b.v. de reconstructie uctie van de Wieldrechtseweg, die deze zomerperiode wordt uitgevoerd. Uitgezonderd de periode(n) wanneer aan de Kamerlingh Onnesweg gewerkt word.

Alle bedrijven op bedrijventerrein Kil I en II worden/zijn per brief geïnformeerd.