Gemeente Boekel


Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds (Anjeractie)

In de week van 19 t/m 24 mei 2008 zal door de Harmonie Eendracht Maakt Macht in Boekel en Venhorst worden gecollecteerd voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De inkomsten die het Prins Bernhard Cultuurfonds via deze actie verkrijgt, worden volledig uitgekeerd aan bestedingen ten behoeve van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Het ingezamelde geld komt ook ten goede aan onze verenigingen die de dorpen leefbaar houden en waarvoor zoveel vrijwilligers zich inzetten.

Ik beveel deze collecte dan ook bijzonder bij u aan.

Boekel, 13 mei 2008.
De burgemeester van Boekel,

J.E.A. Haas.