Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard


Hoogheemraadschap start ophoogwerkzaamheden

Van 19 tot en met 30 mei verricht het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ophoogwerkzaamheden aan de bochtafsnijding Lekdijk-West. Een deel van de weg (hectometerpaal 8.2 t/m 8.8) wordt op voorgeschreven hoogte gebracht. Gedurende de werkzaamheden is het wegvak afgesloten voor doorgaand verkeer.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor het ophogen van de waterkering bestaan uit het plaatselijk frezen van asfalt, het aanbrengen van klei, het plaatsen van een nieuwe fundering voor de weg en het aanbrengen van de asfaltconstructie.

Verkeersoverlast

Om de overlast van de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden wordt het op te hogen wegvak geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Het afsluiten van de weg wordt vooraf aangekondigd door informatieborden. Hierop staat de locatie van de afsluiting aangeven en de bereikbaarheid van Camping De Nes.

Busdienst

In overleg met vervoersbedrijf Connexxion is afgesproken dat het trajectgedeelte Opperduit en Lekdijk-West van de lijndienst 194 niet rijdt gedurende de uitvoeringsperiode. Na de werkzaamheden wordt de normale dienstregeling hervat.