Gemeente Boxtel

Commissie Bezwaarschriften

De commissie Bezwaarschriften - Kamer Algemene Zaken vergadert op maandag 19 mei. Op de agenda van deze hoorzitting staan 2 bezwaarschriften.


Een bezwaar gaat over een bevel tot stilleggen en preventieve last onder dwangsom. Het tweede bezwaarschrift dat aan de orde komt heeft betrekking op de afwijzing van een verzoek om herziening op basis van het nieuwe hekwerkenbeleid en ter beoordeling voor te leggen aan de Welstandscommissie. De hoorzitting begint om 15.30 uur in de oude raadzaal van het gemeentehuis, ingang Markt.

15-05-2008
---