OPTA beboet 'thuiswerkcentrale' voor versturen spam

19/05/2008 07:00

Opta

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft twee Nederlandse personen en de bedrijven Abodata V.O.F. en H.P.T. Development B.V. beboet voor in totaal 510.000 euro voor het verspreiden van ongewenste elektronische berichten (oftewel spam) aan consumenten. Na een eerdere waarschuwing van OPTA zijn door of namens deze personen en bedrijven nog minstens 4,5 miljoen spammails verstuurd. In deze spamberichten boden genoemde ondernemingen onder de naam 'thuiswerkcentrale' (bemiddeling in) thuiswerk aan, waarbij geïnteresseerden via een duur 0900-nummer konden reageren. Bellers stonden vervolgens minutenlang in de wacht of werden zo lang mogelijk aan de lijn gehouden om zoveel mogelijk gesprekskosten te genereren. Individuele consumenten werden zo voor tientallen euro's gedupeerd. Chris Fonteijn, voorzitter van OPTA: "Als je na een waarschuwing doorgaat met het lastigvallen van consumenten met ongevraagde e-mails, dan kun je een zware boete verwachten. Dit is dan ook de hoogste boete die OPTA tot nu toe voor het overtreden van het spamverbod heeft opgelegd."

Spamklachten

Naar aanleiding van aanhoudende stroom klachten van consumenten die binnenkwamen bij OPTA's site www.spamklacht.nl, heeft OPTA in juni 2007 bij een drietal adressen een inval gedaan. Hierbij is divers bewijsmateriaal over het samenwerkingsverband 'thuiswerkcentrale' in beslag genomen. Na zorgvuldig onderzoek heeft OPTA het volgende geconstateerd:


- Twee personen hebben beiden over een periode van respectievelijk ruim 25 en bijna 36 maanden veelvuldig het spamverbod overtreden;


- De spamberichten werden verzonden aan consumenten zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger;


- In de elektronische berichten, waarin thuiswerk werd aangeboden, stond niet de werkelijke identiteit vermeld van de verzender, ook een geldig (post)adres of telefoonnummer ontbrak;


- De 'thuiswerkcentrale' gaf geen gehoor aan verzoeken van consumenten tot beëindiging van het toesturen van de mails.

Uit de feiten en omstandigheden blijkt dat het de 'thuiswerkcentrale' niet te doen was om daadwerkelijk (bemiddeling in) thuiswerk aan te bieden, maar om consumenten doelbewust zo lang mogelijk naar een 0900-nummer te laten bellen. Hierbij is minstens EUR 1,7 miljoen aan inkomsten gegenereerd.

Misbruik

Chris Fonteijn reageert: "Ik ben blij dat wij op basis van het spamverbod deze overtreders hebben kunnen beboeten. Met de ophanden zijnde wetswijziging kunnen wij in de toekomst effectiever tegen misbruik via betaalnummers optreden omdat OPTA dan dit soort 'loze' telefoonnummers uit de lucht kan halen. Tot die tijd wil ik consumenten op het hart drukken goed na te denken alvorens zij soortgelijke 0900-nummers bellen, omdat deze gebruikt kunnen worden voor dergelijke praktijken."

Aangifte

Het spamverbod is ondermeer bedoeld om het veilige gebruik van internet te bevorderen en de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruiker te beschermen. Elk spambericht is een inbreuk op de privacy van de ontvanger en ondermijnt het vertrouwen van consumenten in het internet. De personen achter de 'thuiswerkcentrale' hebben dit verbod welbewust overtreden. Daarom hebben de bedrijven en de twee personen erachter boetes opgelegd gekregen van in totaal EUR 510.000. OPTA is van mening dat deze boetes afdoende bestraffende en afschrikkende werking hebben om de bedrijven en anderen ervan te weerhouden (opnieuw) de wet te overtreden. De betrokkenen kunnen bezwaar of beroep aantekenen tegen het boetebesluit. Daarnaast heeft OPTA aangifte gedaan bij Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON).

Wijziging van artikel 4.4 Telecommunicatiewet, BUDE (Besluit Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen) en het RUDE (Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen).

http://www.opta.nl