D'Ieteren


PERSMEDEDELING 19 mei 2008 Embargo : 8u00

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Tussentijdse Managementverklaring voor de eerste vier maanden van 2008

AUTODISTRIBUTIE ­ D'IETEREN AUTO

Voor de eerste vier maanden van 2008 kenden de verkopen van D'Ieteren Auto een stijging van ongeveer 1%.

Nieuwe voertuigen

De inschrijvingen van nieuwe wagens in België bereikten voor de eerste vier maanden van 2008 een niveau van 231.567 eenheden, een beter dan verwachte vooruitgang van 9% in vergelijking met de eerste vier maanden van 2007. Deze vooruitgang weerspiegelt onder meer het succes van het Auto- en Motorsalon van Brussel in januari 2008.

De door D'Ieteren Auto verdeelde merken bereikten eind april 2008 een gecumuleerd marktaandeel van 18,97%, een daling in vergelijking met het jaar 2007 (19,97%), maar met een verbetering sinds eind februari 2008 (18,61%). Vanaf het begin van het jaar kampten Volkswagen en Audi met vertragingen in de bevoorrading. Seat bereikte een sterke vooruitgang van zijn marktaandeel gesteund door de Seat Ibiza Ecomotive dat eind 2007 gelanceerd werd. Het marktaandeel van Skoda ging eveneens vooruit.

De markt van de lichte bedrijfsvoertuigen vertegenwoordigde in de eerste vier maanden van 2008 26.093 nieuwe inschrijvingen, een vooruitgang van 4%. D'Ieteren Auto verhoogde zijn marktaandeel tot 9,42% (8,93% voor het jaar 2007).

Beter dan verwacht, bereikte het aantal nieuwe door D'Ieteren Auto geleverde voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen inbegrepen, voor de eerste vier maanden van 2008 ongeveer 48.500 eenheden, een daling van slechts 1%. De verkopen van nieuwe voertuigen zijn nagenoeg stabiel.

Andere activiteiten

De verkopen van tweedehandse voertuigen, de verkopen van D'Ieteren Lease en van wisselstukken en accessoires, alsook de naverkoopactiviteiten van de D'Ieteren Car Centers gaan er op vooruit. De verkopen van D'Ieteren Sport kennen een daling.

Vooruitzichten voor 2008

Rekening houdend met de onzekerheid over het algemeen economisch klimaat voor de rest van het jaar en ondanks de goede eerste vier maanden, blijven de verwachtingen voor de Belgische automarkt op 500.000 inschrijvingen voor het jaar, een daling van ongeveer 5% in vergelijking met 2007. D'Ieteren Auto behoudt zijn doelstelling van een continue vooruitgang van zijn marktaandeel in vergelijking met 2007.

P. 1

HERSTELLING EN VERVANGING VAN VOERTUIGBEGLAZING ­ BELRON S.A.

De verkopen van Belron groeiden met ongeveer 9%, bestaande uit 11% externe groei en 3 % organische groei met een negatieve impact uit wisselkoersschommelingen van 5%, voornamelijk door de evolutie van de euro ten opzichte van de Britse pond en de US dollar. Het totale aantal herstellings- en vervangingsinterventies groeide met ongeveer 14%.

In Europa, na overnames en wisselkoersschommelingen, was er een kleine terugval in de verkopen van 2% bestaande uit 2% groei en een negatieve impact van 4% uit wisselkoersschommelingen door de zwakke Britse pond. De groei van de verkopen werd beïnvloed door de zachte winter. Belron heeft zijn marktpositie aangehouden door een uitgebreide radioreclame en door het behouden van nauwe relaties met verzekeringsmaatschappijen en vlootbeheerders.

Buiten Europa groeiden de verkopen, na overnames en wisselkoersschommelingen, met ongeveer 29%. Dit bestond uit 31% externe groei, te danken aan de overname van Safelite Group, Inc., die afgerond werd begin maart 2007, en ook uit 6% organische groei. Er was een negatieve impact uit wisselkoersschommelingen van 8% door de zwakke US dollar. De prestatie van de Verenigde Staten, die voordeel haalden uit het gemeenschappelijke informaticaplatform en de gecentraliseerde administratieve functies die tijdens het vorige jaar werden geïmplementeerd, is in lijn met de verwachtingen.

Voor de rest van het jaar wordt een voortzetting van de organische groei van de verkopen verwacht.

AUTOVERHUUR OP KORTE TERMIJN ­ AVIS EUROPE PLC
Volledige versie van de Interim Management Statement van Avis Europe van 16 mei 2008 (ook beschikbaar op de internet site van Avis Europe: www.avis-europe.com).

"Stand van zaken
Voor de eerste vier maanden van het jaar, inclusief de voor de business belangrijke periode rond Pasen, gingen de verkopen in alle klantensegmenten en alle belangrijke markten vooruit, behalve in Spanje dat stabiel bleef bij constante perimeter. De groep realiseerde een goede groei van de volumes, dankzij een toename van het aantal verhuringen, met de verhuurtermijnen stabiel ten opzichte van vorig jaar. Volgend op de sterke prestaties in de tweede helft van vorig jaar, bleef de gemiddelde opbrengst per verhuurdag verbeteren, voornamelijk door een goede uitvoering van het revenue management programma, en in vergelijking met een zwak begin van 2007.

De sterkte van de euro begint de handel te beïnvloeden, voornamelijk de verhuringen uit de VS naar Europa en uit het Verenigd Koninkrijk naar Continentaal Europa. Echter, de wisselkoers heeft een positieve impact op de omzetting van de nettokosten van de Britse activiteiten van de groep.

De vlootkosten lagen hoger dan verwacht door moeilijke omstandigheden in de markt van de tweedehandse voertuigen, zowel in Spanje als in het Verenigd Koninkrijk. Andere kosten worden strak gecontroleerd en blijven in lijn met de verwachtingen.

Vooruitzichten voor 2008
Voor de rest van het jaar verwacht de groep een goede groei van de volumes, hoewel met een zwakkere groei in Spanje. De stijging van de gemiddelde opbrengst per verhuurdag zou lichtjes beter zijn dan eerder verwacht.

Terwijl de groep acties onderneemt om de moeilijke omstandigheden in de markt van de tweedehandse voertuigen zoals hierboven beschreven gedeeltelijk te compenseren, zullen de vlootkosten voor het volledige jaar hoger liggen. Andere kosten zullen verder strak gecontroleerd worden.
P. 2

Op voorwaarde dat er geen aanzienlijke verandering optreedt in de economische omgeving, blijven de vooruitzichten van de groep, in hun geheel, voor het volledige jaar ongewijzigd."

VOORUITZICHTEN 2008 VOOR HET COURANTE GECONSOLIDEERDE RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN, GROEPSAANDEEL

Rekening houdend met de huidige vooruitzichten in de drie activiteiten van de Groep en behalve onverwachte omstandigheden, behoudt D'Ieteren voor 2008 zijn verwachtingen voor een courant geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, zo ongeveer stabiel.

---

D'Ieteren
D'Ieteren is een internationale groep, met drie activiteiten ten dienste van de automobilist: ­ de distributie in België van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha;
­ de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing in Europa, Noord- en Zuid Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland via Belron s.a. en ondermeer zijn merknamen CARGLASS®, AUTOGLASS® in Europa en SAFELITE®, LEBEAU® en DURO® in Noord-Amerika; ­ de autoverhuur op korte termijn in Europa, in Afrika, het Midden-Oosten en Azië via Avis Europe plc en zijn merknamen Avis et Budget.
D'Ieteren en zijn activiteiten opereren in 120 landen op 5 continenten in dienst van meer dan 17 miljoen klanten per jaar.

Contactpersonen
Jean-Pierre Bizet, Chief Executive Officer
Benoit Ghiot, Chief Financial Officer
Stéphanie Ceuppens, Financial Communication - Tel : + 32 (0)2 536.54.39 E-Mail : financial.communication@dieteren.be - Site Internet : http://www.dieteren.com

Voorzichtigheid omtrent voorspellingen

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van D'Ieteren. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en onbekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiele onzekerheden, die D'Ieteren voor een groot stuk niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde grondhypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt D'Ieteren geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

Einde van de persmededeling

P. 3


---- --