Gemeente Heemskerk


zondag, 18 mei 2008

Feiten naar aanleiding van berichtgeving Zembla

Het televisieprogramma Zembla heeft in de uitzending van zondag 18 mei 2008 aandacht besteed aan het verband tussen het voorkomen van kanker in de regio IJmond en de aanwezigheid van Corus.

In de uitzending wordt de suggestie gewekt dat de overheid het belang van Corus boven dat van de gezondheid van de inwoners van de IJmond stelt. Daarbij wordt verwezen naar de besluitvorming rondom de nieuwe revisievergunning van Corus. Om tot die nieuwe vergunning te komen heeft een breed overleg plaats gevonden waarbij de onderstaande partijen betrokken waren:


- Provincie Noord-Holland

- Gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk

- Kamer van Koophandel

- Fed IJmond

- Milieudienst IJmond

- Corus

Hieronder volgt een weergave van dit zogeheten 'Waterland proces' en de democratische toetsing voorafgaand aan de toekenning van de nieuwe revisievergunning aan Corus.

Feitenrelaas Waterland akkoord
De kern van het zogeheten Waterland Akkoord is het spanningsveld tussen wonen en werken met de daarmee gemoeide milieuruimte. Provincie, gemeenten en bedrijfsleven hebben begin 2005 het Waterland proces gestart om te beoordelen hoe de ambities op het gebied van wonen en werken in de regio gerealiseerd konden worden. U kunt hier het feitenrelaas over het proces omtrent de Intentieverklaring "Ruimte voor wonen en werken in de IJmond" ook wel bekend onder de naam "Waterlandakkoord" nalezen.

Revisievergunning Corus
Gedeputeerde Staten hebben op 16 januari 2007 een definitief besluit genomen over de revisievergunning van Corus. U kunt de vergunning en het traject dat heeft geleid tot het afgeven van deze vergunning bekijken op de website van de Provincie Noord-Holland.

Rapporten GGD: Fijnstofrapport en rapport 'incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland'
De GGD heeft in 2004 een rapport uitgebracht over fijn stof: 'Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging door fijn stof in de IJmond'. U kunt het rapport en de bijlagen hieronder downloaden: Onderzoek fijnstof IJmond.pdf Zie het origineel
Onderzoek fijnstof IJmond bijlagen.pdf

Eind 2007 bracht de GGD een rapport uit over het vóórkomen van kanker in Midden- en Zuid-Kennemerland. Dit rapport is in maart 2008 in de openbaarheid gekomen. De volledige titel van het rapport is 'Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland'. Lees hier het persbericht over het rapport van de GGD: Persbericht GGD kankerincidentie.pdf
Hieronder kunt u het rapport downloaden: Rapport incidentie en prevalentie kanker.pdf

Ook kunt u het rapport opvragen bij de GGD:

- via het centrale telefoonnummer 023 789 1600,
- schriftelijk bij GGD Kennemerland, afdeling AGZ, Postbus 5514, 2000 GM Haarlem.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het regionale callcenter: 0251-279199.
Ook bij de overige betrokken partijen kunt u per internet vragen stellen.
Provincie Noord-Holland: stel uw vraag
Gemeente Heemskerk: stel uw vraag
Gemeente Velsen: stel uw vraag
Corus: stel uw vraag
GGD: stel uw vraag

---

Gerelateerd nieuws
Gezamenlijke Persverklaring van gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en Provincie Noord-Holland - 18-05-08 23:27

Bestanden:
Feitenrelaas_Waterland_Akkoord.doc
Onderzoek_fijnstof_IJmond.pdf
Onderzoek_fijnstof_IJmond_bijlagen.pdf
Persbericht_GGD_kankerincidentie.pdf
Rapport_incidentie_en_prevalentie_kanker.pdf