Provincie Noord-Holland

PERSBERICHT

Verbetervoorstellen Gedeputeerde Staten gaan voor PvdA niet ver genoeg

PvdA: Provincie moet snel aan de slag met conclusies onderzoek OV-taxi

De PvdA Noord-Holland wil dat Gedeputeerde Staten snel aan de slag gaan met de aanbevelingen van het provinciale onderzoek naar het functioneren van de OV-taxi. Uit dit onderzoek blijkt dat de stiptheid voor onvrede onder de gebruikers zorgt en dat er met name aan de servicegerichtheid en klantvriendelijkheid van de OV-taxi het een en ander verbeterd kan worden. De verbetervoorstellen die Gedeputeerde Staten zelf doen naar aanleiding van dit onderzoek gaan wat de PvdA betreft niet ver genoeg. Dit zei PvdA-statenlid Liesje Klomp donderdag 15 mei in de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV).

Het afgelopen jaar heeft een werkgroep van statenleden onderzoek gedaan naar het functioneren van de OV-taxi in Noord-Holland. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau TNS NIPO. De werkgroep concludeert dat vervoerder Connexxion weliswaar de afspraak van 92% op tijd rijdende ritten haalt, maar dat er wel nog veel zaken zijn die verbetering verdienen. Zo moet door voorlichting de kennis van gebruikers over de OV-taxi toenemen, moet de serviceverlening en klantgerichtheid worden verbeterd en moet de klachtenafhandeling beter worden georganiseerd. Bovendien moet de OV-taxi bestemd blijven voor haar oorspronkelijke functie: vervangend openbaar vervoer waar de buslijnen zijn opgeheven. Voor bijvoorbeeld ziekenvervoer moeten andere oplossingen worden gevonden.

Gedeputeerde Staten hebben een reactie geschreven op het rapport van de werkgroep, waarin zij een aantal verbetervoorstellen doen. Volgens de PvdA gaan deze echter niet ver genoeg. PvdA-statenlid Liesje Klomp: Wij zijn blij dat Gedeputeerde Staten aangeven aan de slag te gaan met de conclusies van het onderzoek, maar niet met alle aanbevelingen wordt iets gedaan. Zo pleit de werkgroep voor een onafhankelijk klachtennummer. Op dit moment wordt hiervoor nog het centrale reserveringsnummer van Connexxion gebruikt. Daarnaast wil de werkgroep een telefooncentrale in Noord-Holland, omdat de medewerkers van de huidige buiten de provincie gelegen telefooncentrale over te weinig topografische kennis van Noord-Holland blijken te beschikken. Met beide conclusies wordt niets gedaan door Gedeputeerde Staten .

De komende tijd worden de OV-taxi s in Noord-Holland Noord opnieuw aanbesteed. De PvdA wil dat hierbij de conclusies van de werkgroep nadrukkelijk worden meegenomen. Klomp: Dit is de kans om als provincie te laten zien dat we echt iets hebben geleerd van het onderzoek en een aantal zaken te verbeteren aan de OV-taxi. De OV-taxi kampt met een imagoprobleem en dat verdwijnt alleen wanneer reizigers weer op de OV-taxi kunnen bouwen en goed geïnformeerd zijn over de 'spelregels' .


*** EINDE PERSBERICHT ***