Gemeente Apeldoorn


-----------------------

Ministerie van Defensie

Commando Luchtstrijdkrachten
Vliegbasis Gilze-Rijen
Luchtmachtvoorlichting

Postbus 49
5120 AA Rijen

Telefoon 0161-296100
Fax 0161-296105
P753@mindef.nl
www.mindef.nl
www.luchtmacht.nl

Persbericht

Datum 14 mei 2008
Ons kenmerk GZR / SVO nummer 1405

OEFENING REDSKIN CHALLENGE

Rijen - In voorbereiding op de missie in Afghanistan beoefenen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht een geïntegreerd optreden van grond- en luchteenheden. Een van de oefeningen in dit traject is Redskin Challenge die plaatsvindt van maandag 19 t/m vrijdag 23 mei 2008.

Voor de oefening zijn een drietal bijzondere vlieggebieden aangewezen in de regio Raamsdonksveer, Ede en 't Harde. In deze vlieggebieden mogen militaire helikopters in het kader van de training zo laag vliegen als voor het doel van de oefening noodzakelijk is. De vliegbewegingen in het kader van de oefening Redskin Challenge vinden in principe plaats tussen 13.00 uur en 18.00 uur.

Redskin Challenge spitst zich toe op het veilig en efficiënt samenwerken tussen de verschillende deelnemende eenheden. Grondeenheden van de Koninklijke Landmacht worden in dit scenario ondersteund door helikopters. Hierbij worden helikopters door grondeenheden naar doelen geleid. Ook voeren de helikopters verkenningen uit en worden eenheden door transporthelikopters opgehaald vanaf verschillende locaties op de grond. Naast de samenwerking met grondtroepen wordt de samenwerking tussen helikopters en gevechtsvliegtuigen beoefend. Er wordt gevlogen volgens een zo reëel mogelijk scenario.

In het algemeen kan worden gesteld dat militaire helikopters boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden en boven mensenverzamelingen binnen een afstand van 600 meter van het luchtvaartuig een hoogte van tenminste 210 meter (700 voet) aanhouden. Elders dient een hoogte van ten minste 50 meter (150 voet) boven grond of water te worden aangehouden. In de vastgestelde laagvlieggebieden kan door helikopters zo laag gevlogen worden als voor het doel noodzakelijk is. De minimum vlieghoogte voor straalvliegtuigen wordt tijdens Redskin Challenge gehanteerd. Buiten deze oefening vinden, zowel overdag als bij duisternis, ook de gebruikelijke vliegoperaties van de Koninklijke Luchtmacht plaats.

Voor eventuele geluidhinderklachten kan gebeld worden met het landelijke klachtennummer 0800-0226033 of Staf Voorlichting Vliegbasis Gilze-Rijen 0161-296100.

Noot voor de redactie (