Gemeente Arnhem

Loketten gemeente Arnhem verhuisd
Met ingang van 19 mei a.s. zijn de gemeentelijke afdelingen Aanvullend Inkomen, het Budget Advies Centrum (BAC), de Stadsbank, het loket Bouwen, Wonen, Leefomgeving (BWL) en het Ondernemersloket verhuisd van het Stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel naar het Stadhuis aan Koningstraat 38.

In het stadhuis kan men behalve voor de bekende diensten en producten als aanvragen paspoorten en rijbewijzen, nu ook terecht voor: Inzage bestemmingsplannen
Vergunningen
Bouwarchief
Arnhem Card
Bijzondere bijstand
Langdurigheidstoeslag
Andere aanvullende inkomensvoorzieningen
Schuldregeling
Budgetadvies
Geldleningen
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Met de nieuwe inrichting van de publiekshal heeft de gemeente ingespeeld op de komst van de nieuwe functies. De Sociale Dienst (Broekstraat) en de afdeling Inburgering (Stadskantoor Eusebiusbuitensingel) blijven overigens op hun huidige locatie. Het pakket dienstverlening vanuit Loket Zuid blijft onveranderd. En natuurlijk worden producten en diensten ook grotendeels via www.arnhem.nl aangeboden!