Gemeente Arnhem

Onderzoek Arnhemse platanen op Massaria

De gemeente Arnhem is deze week begonnen met een onderzoek naar de aantasting van platanen door Massaria: een schimmelziekte waardoor takken afsterven. De gemeente wil snel zicht krijgen op de ernst van de situatie en laat dit jaar 200 platanen tweemaal onderzoeken. Omdat de ziekte alleen van dichtbij valt te constateren, wordt de inspectie uitgevoerd met een hoogwerker. Wanneer de medewerkers dood hout als gevolg van Massaria tegenkomen, zullen ze dit direct afzagen. Zij houden rekening met verkeersdoorstroming en veiligheid; het werk geeft dan ook weinig overlast. De werkzaamheden lopen door tot in de laatste week van mei.

Eind jaren 90 kwamen er uit Zuid-Duitsland berichten van boomverzorgers over ongebruikelijk afbrekende platanentakken. Sinds enkele jaren is bekend dat de Massariaziekte de boosdoener is. De aantasting is vanuit Duitsland naar ons land gekomen en heeft intussen Arnhem en mogelijk heel Nederland bereikt. Een warm klimaat met droge zomers lijkt bij deze ziekte een rol te spelen. Ook in landen langs de Middellandse Zee komt Massaria voor.

Veiligheid
Omdat platanen vaak langs wegen staan, levert de Massariaziekte een risico op met betrekking tot de veiligheid. Afgestorven takken kunnen afbreken en daarom moeten aangetaste takken zo snel mogelijk worden verwijderd.
In het onderzoek naar de 200 verdachte Arnhemse platanen zijn alle monumentale platanen in de gemeente opgenomen plus de platanen langs hoofdwegen en op centrale plekken. De gemeente Arnhem beheert in totaal 2.159 platanen.

Opleiding
De leden van de bomenploeg van de gemeente krijgen een opleiding om Massaria te herkennen. Voor het schoonmaken van snoeigereedschap gelden verscherpte ontsmettingsregels.