Gemeente Elburg


Omloop-Vackenordestraat-Nijenbeekstraat

Eindverslag van de inspraak op het stedenbouwkundig plan `Herstructurering blok Omloop - Vackenordestraat - Nijenbeekstraat' te Elburg.

Het eindverslag van de inspraak op het stedenbouwkundig plan is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 13 mei 2008. Het plan is het initiatief van o.m. Woningstichting `De Betere Woning' te Elburg en voorziet in woningbouw (koop/huur) en een medisch centrum c.a. met parkeergarage.


* EindverslagInspraak Zie het origineel

* Elburg Herstruc blok omloop - Vackenordestr- Nijenbeekstr 18-02-2008

* Publicatie