Partij van de Arbeid

Den Haag, 19 mei 2008

Vragen van de leden Blom en Leerdam (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

over de acties van de bevolking van Groede ten behoeve van het behoud van de lokale 800 jaar oude kerk


* Bent u op de hoogte van de acties van de bevolking van Groede (900 inwoners) voor de instandhouding van het Nederlands Hervormde Kerkgebouw waarvan de oudste delen dateren uit 1250 en van het gegeven dat deze acties in het dorp reeds 150.000 euro hebben opgeleverd? {1}


* Bent u er van op de hoogte dat deze kerk de enige Vlaamse Hallenkerk is in Nederland en dat de toren een uniek karakter heeft?


* Bent u op de hoogte van de toegezegde bedragen van de gemeente en provincie, respectievelijk 200.000 euro en 150.000 euro ten behoeve van de restauratie en dat thans nog gerekend wordt op een bedrag van 1,3 miljoen euro van het rijk?


* Bent u bekend met de plannen van voor het gebruik van de kerk na de restauratie, die aansluiten en ingepast zijn in projecten van landschapsontwikkeling, recreatie en nieuwe vormen van kustverdediging, (Waterduinen) en in grensoverschrijdend project van cultuur-historie?


* Deelt u de mening dat dit bij uitstek een project is waar met grote inzet van gemeenschapszin de instandhouding van een uniek cultuur historisch en religieus monument wordt verbonden met de verschillende functies zoals die in het nieuwe monumentenbeleid worden beschreven?


* Deelt u de mening dat de kerk waar Vadertje Cats, onze grote Zeeuwse dichter en de latere raadspensionaris, gedurende 16 jaren elke zondag plaats nam en waar zijn bankje nog steeds te vinden is, niet verloren mag gaan en bent u bereid zich daarvoor in te spannen?

Met vriendelijke groet,

Leo van der Helm

PvdA persvoorlichting

telefoon 070-318 2704

{1} PZC 3 mei 2008