Ingezonden persbericht


Nadine Böke, Theo Dersjant, Maarten Reijnders, Theo van Stegeren (red.)

OVERLEVINGS PAKKET VOOR DE PERS
In tijden waarin het publiek koning is

De Nieuwe Reporter, Jaarboek 2008

----------
> 978-90-558-9301-0
104 pag.
15,00 euro
'Staande legers worden ontbonden, verspreid opererende guerillero's nemen bezit van een gefragmenteerde openbaarheid', zo omschreef de helaas in 2007 overleden Hendrik-Jan Schoo de gebeurtenissen inde Nederlandse Journalistiek. Dit jaarboek van De Nieuwe Reporter brengt dat proces nauwgezet in kaart. Wat waren de grote lijnen? Welke nieuwe technieken en praktijken bewezen hun waarde? Welke strategieën faalden en welke werkten? De antwoorden blijken weer talrijk en interessant genoeg. Grote redacties bezuinigden op menskracht, kleine kranten vulden de leegte. Bureau's moesten worden ontruimd, nieuwe sites wierven vooral goedwillende burgers als medewerkers. De belangstelling voor traditionele journalistieke radio- en televisieprogramma's daalde, maar online videodiensten deden het goed. Buitenlandcorrespondent-schappen kregen het te verduren, andere werden multimediaal of kregen er een weblog bij. Eén dominante lijn valt nog niet te ontdekken; veel nieuwe intiatieven zitten nog in de experimenteerfase. Wel bewijzen de ervaringen dat een grote groep jongeren, tegen alle vooroordelen in, wil lezen en diepgang waardeert. Onder de oppervalkte bubbelt een technologische revolutie die ineens oplossingen in de schoot werpt, in het lab duren de experimenten met nieuwe kruisingen tussen content, technologie en merketing voort. Het probleem is echter dat kapitaalverschaffers hun geduld verliezen en aan stekkers morrelen. Vooral daardoor is het onzeker of de journalistiek haar kroon behoudt. Spannende tijden, waarvan dit Jaarboek 2008 van De Nieuwe Reporter verslag doet.

> Bestel Nu
> Meer informatie

----------
Bezoek onze website voor meer informatie over onze publicaties: www.spinhuis.nl.

Spinhuis Publishers
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn, Tel.: +31 (55) 522 06 25, Fax: +31 (55) 522 56 94 Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, Tel.: + 32 (3) 231 29 00, Fax: +32 (3) 233 26 59 VAT NL 003157970B01 - TR Zutphen 08042894