Time : 10:13:04
Date : 19 May 2008
Sender Name: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Start van de 4e Nationale Gezondheidsenquête!
11250 personen zullen dit jaar bevraagd worden

De nieuwe Gezondheidsenquête wordt uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, met de steun van alle politieke instanties bevoegd voor gezondheid: de Federale Regering, de Gemeenschappen, en de Gewesten.

De verzamelde informatie laat toe om beslissingen op het gebied van volksgezondheid te oriënteren, en de effecten op de bevolking te evalueren. Deze informatie kan o.a. dienen om gerichte informatiecampagnes te voeren, maatregelen te nemen die bepaalde ziekten voorkomen, de toegang tot bepaalde behandelingen te vergemakkelijken of te investeren in bepaalde zorg- en hulpsectoren.

De Gezondheidsenquête beoogt om 11.250 inwoners te bevragen. De enquête zal in mei 2008 starten en zal over één jaar lopen. Hiervoor zullen ongeveer 6.000 huishoudens getrokken worden uit 159 Belgische gemeenten.

Deze enquête van grote omvang richt zich tot alle inwoners, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit of gezondheidstoestand. Elk huishouden, ingeschreven in het Nationaal Register, kan dus in de loop van 2008 uitgenodigd worden om aan deze enquête deel te nemen. De getrokken huishoudens zullen via een officieel schrijven uitgenodigd worden om aan de enquête deel te nemen, en op de hoogte gebracht worden van de doelstellingen en het verloop van deze enquête. Een erkende enquêteur zal hen vervolgens contacteren om een afspraak te maken voor een interview bij hen thuis.

De eerste resultaten van de Enquête 2008 zouden eind 2009 beschikbaar moeten zijn. Aanvullende informatie en de resultaten van de drie vorige enquêtes (1997, 2001, 2004) kunnen geraadpleegd worden op de webstek van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid op het volgende adres: http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm

Om de doelstellingen en het verloop van deze enquête beter te begrijpen, is er een dossier beschikbaar op het volgende adres: http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm > link "Pers".

contact : Johan Van der Heyden
functie : Wetenschappelijke medewerker
tel. : + 32 2 642 57 56
fax : + 32 2 642 54 10
e-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

contact : Stefaan Demarest
functie : Wetenschappelijke medewerker
tel. : + 32 2 642 57 94
fax : + 32 2 642 54 10
e-mail : stefaan.demarest@iph.fgov.be

Link to Press Release - NL Link to Press Release - FR