Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Domoticastandaard KNX maakt grootste groei ooit door

De steun voor de domoticastandaard KNX maakt een uitzonderlijk grote groei door. In het afgelopen jaar is het aantal fabrikanten dat deze standaard ondersteunt met 45 bedrijven toegenomen. Nog nooit traden zoveel marktpartijen in één jaar toe. Ook het gebruik van de programmeringssoftware ETS nam in het afgelopen jaar grote vormen aan. De verkoop van ETS verdriedubbelde en in sommige grote landen was er een toename te zien van 60 procent in het aantal gebruikers.

Ondanks het feit dat KNX in de ogen van velen een Europese standaard is, hebben in het afgelopen jaar ook verschillende fabrikanten uit de Verenigde Staten zich aangesloten en hun producten op de KNX-standaard aangepast. KNX wordt inmiddels al in 80 landen in de wereld toegepast. De sterkste groei van ETS-licenties vond plaats in Groot-Brittannië, Spanje en Italië. Ook is er een grote groei van de ETS-software te zien bij opleidingsinstellingen. Dit is af te lezen aan het enorme aantal aanvragen voor studentenlicenties. Fabrikanten merken de toegenomen interesse in KNX aan hun verkoopcijfers. Vooral de filialen van fabrikanten in de drie eerder genoemde Europese landen zagen in het afgelopen jaar een sterk gestegen vraag naar KNX-producten. Volgens de fabrikanten zijn investeerders in toenemende mate gevoelig voor het argument dat zij met KNX een toekomstvast systeem aanschaffen. Vooral de wereldwijde standaardisering - internationaal (ISO/IEC), Europees (CEN, CENELEC), Noord-Amerikaans (ANSI, ASHRAE) en Chinees (GB/Z 20965) - van KNX-producten trekt veel opdrachtgevers over de streep.

Grote bekendheid KNX
Dat KNX steeds populairder is en dus veel wordt toegepast, blijkt ook uit internationaal onderzoek. In de afgelopen twee jaar is tijdens prominente vakbeurzen in zeven verschillende landen onderzoek gedaan naar de kennis rondom domotica en KNX. Uit dit onderzoek, waaraan 8.700 vakmensen meededen, blijkt dat 88 procent van deze vakmensen bekend is met KNX. Als in een project een bussysteem nodig is, dan kiest 75 procent van de ondervraagde vakmensen voor een systeem gebaseerd op KNX. De rest van de ondervraagden kiest vooralsnog voor een niet-gestandaardiseerd, fabrikantspecifieke domoticastandaard. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat op dit moment KNX vooral zeer bekend is en veel wordt toegepast in Spanje en Oostenrijk. Ruim 90 procent van de ondervraagden in deze landen kiezen voor KNX. Ook de vaklui in Zweden, Zwitserland, Rusland en Duitsland kiezen in grote aantallen voor KNX.

Aandacht op Light+Building
Ook op de in april gehouden, internationale vakbeurs Light+Building stond de domoticastandaard KNX volop in de spotlichten. In vier stands trok KNX enorm veel bezoekers, maar ook de internationale KNX Award en de door KNX gesteunde European Competion of Young Electricians bezorgden de standaard veel publiciteit. Voor de internationale KNX Award, die uiteindelijk zeven winnaars in zes categorieën kende, waren maar liefst 5.136 KNX-projecten uit 42 landen ingediend. Deze enorme populariteit is tekenend voor de enorme schaal waarop momenteel al in de wereld met KNX wordt gewerkt. Dit jaar lag de nadruk van veel inzendingen op het wereldwijde probleem van de klimaatverandering en de toekomstige problemen met de energievoorziening. KNX blijkt een degelijk hulpmiddel om installaties energiezuiniger te maken en veel CO2-uitstoot te voorkomen.

Wedstrijd met KNX
Op de vakbeurs in Frankfurt werd ook de vaardigheidstest voor jonge elektriciens (European Competion of Young Electricians) gehouden waarin voor het eerste de KNX-technologie een belangrijke rol speelde. Om de praktijkopdrachten met succes te kunnen vervullen moesten de deelnemers op de hoogte zijn van de werking van ETS 3. Omdat KNX inmiddels wereldwijd als domoticastandaard wordt gezien, besloot de koepelorganisatie AIE (Association européene des entreprises de l'installation électrique) voortaan in alle beroepswedstrijden KNX als ingrediënt te verwerken. Aan de wedstrijd voor jonge elektrotechnici deden teams uit twaalf verschillende landen mee. Helaas kon er tijdens deze editie nog geen Nederlands team worden ingeschreven. KNX Nederland hoopt bij een volgende competitie wel een Nederlands team te kunnen inschrijven. Geïnteresseerde partijen kunnen zich daar nu al voor opgeven via de website www.knx.nl.

Informatie voor de pers -

Ingezonden persbericht