Ingezonden persbericht


Petrus Canisius College

Alkmaar - Bergen - Heiloo

Kenmerk: 19 mei 2008

PERSBERICHT

PCC-leerlingen zamelen ruim E 26.000 in voor Staraschool in Kenia

Leerlingen van het Petrus Canisius College in Alkmaar, Bergen en Heiloo zamelden in maart van dit schooljaar in totaal ruim E 26.000 in voor Childslife. Deze organisatie kan daarmee de Staraschool in Kenia verder uitbreiden. Met dit bedrag braken de PCC-leerlingen opnieuw het eigen record dat vorig jaar op ruim E 25.000 kwam te staan. Het geld werd verdiend met allerlei gesponsorde activiteiten tijdens onder meer de jaarlijkse actiedag op de school in april jongstleden.

De leerlingen van de verschillende vestigingen lieten zich door familie, vrienden en buurtgenoten sponsoren voor een grote variëteit aan activiteiten. De vestiging Blekerskade - tijdelijk gehuisvest aan de Bergerweg - hield zijn traditionele jaarlijkse volleybalmarathon. Op de Fabritiustraat renden onderbouwleerlingen gesponsorde rondjes om het schoolgebouw, waarna ze de door de bovenbouwleerlingen georganiseerde een fancy fair bezochten. De leerlingen van de Juniorcolleges aan de Vondelstraat en in Heiloo en Bergen lieten zich ook van hun sportieve kant zien. Zij zwommen baantjes of deden mee aan een triathlon, bosloop, voetbaltoernooi of skeelertocht. Een flink aantal leerlingen van het Juniorcollege aan de Vondelstraat gingen de uitdaging aan tijdens een grootscheepse game-marathon op de computer. Het bedrag dat de leerlingen op deze manier inzamelden, gaat via Childslife naar de Stara School in Nairobi (Kenia). De school staat in de sloppenwijk Kibera die met z'n 1 miljoen bewoners de grootste sloppenwijk van Afrika is. Er is geen stromend water en nauwelijks elektriciteit. De Staraschool geeft onderwijs én voedsel aan kinderen in de sloppenwijk waarvan de ouders zijn overleden aan AIDS.

einde persbericht

Machteld Wiegmans, voorlichter
Vondelstraat 41 1813 BA Alkmaar
t 06 51 56 68 90
e m.wiegmans@pcc.nu


---- --