PvdA Rotterdam


PERSBERICHT

Rotterdam, 19 mei 2008

Inburgering 'zeer zorgelijk'

Minister Vogelaar (Integratie) zei het al: de inburgeringssituatie in de vier grote steden is 'zeer zorgelijk'. Veel moeders van kleine kinderen willen wel inburgeren, maar kunnen niet omdat er geen goede kinderopvang is geregeld. "Het benodigde aantal inburgeraars wordt nu met hangen en wurgen bij elkaar geharkt," zegt Peggy Wijntuin, Rotterdams PvdA raadslid. "Ik maak me ernstige zorgen voor de toekomst. De wethouder, Orhan Kaya, Participatie, moet mij maar 'ns gaan uitleggen hoe hij dit groeiende probleem gaat oplossen."

Door het, nog steeds, lage aantal inburgeraars, wordt de situatie bij de taalaanbieders steeds nijpender. De ROC's Albeda en Zadkine voelen de klap het hardst. Bij het Albeda is sprake van een massaontslag; 65 mensen zijn nu weg. Wijntuin: "Ongelofelijk dat dit juist nu plaatsvindt. Deze mensen, met al hun inzet en expertise zijn weg juist op het moment dat de inburgering een paar tanden harder moet."

Om de financiële schade veroorzaakt door te lage aantallen inburgeraars te spreiden willen het Albeda en het Zadkine een onafhankelijke b.v. opstarten.

"Een sterfhuisconstructie, dat is wat één van de direct betrokkenen mij vertelde," zegt een bezorgde Peggy Wijntuin. "Deze constructie is totaal niet levensvatbaar. Zo'n b.v. wordt binnen de kortst mogelijke keren weggeconcurreerd door kleine nieuwe aanbieders die onder de kostprijs gaan zitten. Die nieuwe aanbieders kunnen nooit de nodige kwaliteit leveren die eigenlijk nodig is en dat terwijl de PvdA al tijden aandringt op juist een verbetering van de huidige kwaliteit. Een verbeteringsslag is hard nodig om inburgeraars echt de mogelijkheid te geven hun draai te vinden in de Nederlandse samenleving en ze zich in de stad te laten thuisvoelen."

De PvdA heeft over deze bedreigende situatie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

11ef04c.gif

Voor de redactie:

Meer informatie bij

Peggy Wijntuin, 06-47510923

Monique Smits
Communicatie
PvdA-fractie Rotterdam
010-417 9368, 06-12 355 791
msmits@stadhuis.rotterdam.nl