Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

19 mei 2008

Bijna 140 aanmeldingen voor Scholenbouwprijs 2008
Volop aandacht voor duurzaamheid bij scholenbouw

Maar liefst 139 scholen hebben zich kandidaat gesteld voor de Scholenbouwprijs 2008. Een ongekend hoog aantal voor een Scholenbouwprijs met een specifiek thema: de duurzame school. Een eerste analyse van de aanmeldingen leert dat duurzaamheid bij de bouw van scholen steeds meer aandacht krijgt. Opvallend is ook dat - in tegenstelling tot de vorige scholenbouwprijseditie (2006) - het merendeel van de aanmeldingen van buiten de grote steden komt. Bovendien is bijzonder dat bijna de helft van de nieuwe scholen deel uitmaakt van een Brede School.

De Scholenbouwprijs wordt iedere twee jaar uitgeschreven door het Ministerie van OCW. Met de prijs wil het Ministerie opdrachtgevers stimuleren goede schoolgebouwen te realiseren. De editie van 2008 is de negende op rij. De Scholenbouwprijs wordt in opdracht van het Ministerie georganiseerd door ICSadviseurs. Scholen konden zich aanmelden via www.scholenbouwprijs.nl wanneer zij tussen 1 juli 2006 en 1 september 2008 nieuwbouw, vernieuwbouw of renovatie hebben gepleegd boven een bedrag van E 500.000,- (exclusief btw). Op dezelfde website kunnen zij hun project uitgebreid presenteren zodat de jury op basis daarvan een eerste selectie kan maken. ICSadviseurs heeft de aanmeldingen onderworpen aan een eerste analyse en die levert al veel nuttige informatie op. Van de 139 aangemelde projecten zijn er 86 binnen het primair onderwijs, 46 binnen het voortgezet onderwijs en 7 binnen het speciaal onderwijs. In bijna 90% van de gevallen betreft het nieuwbouwprojecten. De totale investeringssom van maar liefst E 839 miljoen is goed verdeeld over het primair en het voortgezet onderwijs: 48% PO vs. 52 % VO. De meeste aanmeldingen (32) komen uit de provincie Zuid Holland. Gelderland en Noord Holland volgen op de voet met ieder 22 aanmeldingen.

Deskundige jury
De komende maanden komt de jury bijeen om de inzendingen te beoordelen. De 139 aanmeldingen worden teruggebracht tot een selectie van ongeveer 20 projecten. Hieruit nomineert de jury de acht projecten die in september bezocht worden. Uiteindelijk worden dan de prijzen voor het primair- en voortgezet onderwijs bepaald. De jury is als volgt samengesteld:
. Sybilla Dekker, voormalig minister VROM - Voorzitter jury
. Dieuwertje Blok, tv-presentatrice, onder meer voor Teleac/NOT en ETV (Educatieve Televisie)
. Allard Jolles, Atelier Rijksbouwmeester - Deskundige stedenbouw en Rijksbouwmeester
. Ronald Schilt, directeur Merosch duurzaam bouwen - Deskundige duurzaamheid
. Jeroen Geurst, Geurst en Schulze - Architect winnaar Primair Onderwijs 2006 (Prinsehaghe)
. Ineke Linthorst, Schoolleider - winnaar perspectiefprijs Primair Onderwijs 2006 (De Globe)
. Erik Hordijk, plv. rector Griftland College te Soest- genomineerde perspectiefprijs Voorgezet Onderwijs 2006 (Lyceum Ypenburg)

Publieksprijs
Nieuw bij de Scholenbouwprijs 2008 is de publieksprijs. De NOT-Jaarbeurs stelt deze prijs ter beschikking. Iedereen heeft de mogelijkheid om op de 20 projecten te stemmen. Tijdens de NOT kunnen bezoekers via stemcomputers rechtstreeks stemmen op een project. Standhouders zullen breed hun projecten documenteren. De publieksprijs en de door de jury toegekende prijzen worden op donderdagmiddag 29 januari 2009 uitgereikt door onderwijsminister Ronald Plasterk. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs te Utrecht. Het programma wordt georganiseerd door ICSadviseurs in samenwerking met Stichting Architecten Research Onderwijsgebouwen (Staro). Meer informatie is te vinden op www.scholenbouwprijs.nl.

( ( (

Noot voor de redactie,