Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Risicomanagement zit nog te weinig tussen de oren

Risicos zijn van alle tijd, maar met een overheid die zich niet meer garant stelt en niet meer wil bijspringen in tijden van overmacht, moeten ondernemers hier meer aandacht aan besteden dan nu gebeurd. Dat stelt NAJK na een uitgebreide discussie met haar leden over het onderwerp risicomanagement.

Om niet gezien te worden als sector die steeds de bedelhand moet ophouden bij de overheid in tijden van overmacht, ondersteund NAJK het beleid om risicos meer de door de sectoren zelf op te lossen. Iedere ondernemer zou een risicoanalyse voor zijn eigen bedrijf en omstandigheden moeten maken, om zo bewuster keuzes te kunnen maken. Momenteel wordt veel te weinig gebruik gemaakt van bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden. In vergelijking met een gangbaar MKB-bedrijf loopt de agrarische sector hierin mijlen ver achter. Binnen ketens moeten afspraken worden gemaakt tussen de ketenpartijen over het dragen van schades die de hele keten betreffen. Ketenpartijen schieten momenteel te veel in de verdediging in het geval er sprake is van schade.
Verder moet het mogelijk worden om meer risicos te verzekeren. Een brede weerverzekering kan hier een goed voorbeeld van zijn. Door niet te veel hindernissen op te werpen voor deelname aan de verzekering wordt de kans op succes veel groter en daar zijn uiteindelijk de ondernemers mee gediend.

Voor de overheid is nog een flinke taak weggelegd om te komen tot een redelijk alternatief voor ondernemers. Dit begint bij het beter communiceren van welke risicos door de ondernemer zijn en wat zij van de overheid kunnen verwachten. Verder roept NAJK om eenduidige regelgeving binnen de EU om risicomanagement te ondersteunen, zodat geen oneerlijke concurrentie tussen de lidstaten ontstaat.
* Datum: 19 mei 2008