Consumentenbond


---

19 mei 2008

Overstappen lastig ondanks vrije markt

Kiezen en overstappen moet voor consumenten makkelijker worden. Pas dan kunnen markten goed functioneren en wordt de concurrentie geactiveerd. Dat is het belangrijkste signaal dat de Consumentenbond afgeeft in zijn inbreng op 19 mei 2008 bij de hoorzitting in de Tweede Kamer over marktwerking in de telecomsector en de energiemarkt.

Voor de energiesector is kenmerkend dat weinig consumenten overstappen naar een andere energieleverancier. De overheid veronderstelt dat de consument zal gaan kiezen, maar dat blijkt in de praktijk sterk tegen te vallen. De bond vraagt een fundamenteel onderzoek naar de oorzaken van het beperkte aantal overstappers en creatieve oplossingen voor dit probleem.

Het onderzoek marktwerkingsbeleid concludeert dat in de telecomsector overstappen makkelijker is geworden en consumenten over het algemeen tevreden zijn over de diensten die zij afnemen. Toch blijft de telecommarkt, en dan met name de prijsstructuur, ondoorzichtig en complex. Daarnaast is ook in deze markt overstappen een punt van aandacht, want een op de zes consumenten die overstapt heeft een week of langer geen verbinding met internet en geen toegang tot telefonie.


---