Ministerie van Financiën

Kamervragen over gevolgen van onkostenvergoedingen op de hoogte van toeslagen en eigen bijdragen

Brief | 19-05-2008 | nr DGB08-1993

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA 's-GRAVENHAGE

Uw brief (Kenmerk): 7-3-2008/2070816570

Ons kenmerk: DGB 2008-01993 U

Onderwerp: Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Cramer (beiden ChristenUnie) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën over de gevolgen van onkostenvergoedingen op de hoogte van toeslagen en eigen bijdragen (2070816570)

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, toekomen de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Cramer.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. J.C. de Jager

Meer informatie


* Antwoord op de vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Cramer
* Bijlage | PDF bestand , 17.0 kb

* Brief aan de Tweede Kamer
* Bijlage | 19-05-2008 | PDF bestand, 16.0 kb