Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kamervraag over uitspraak van ex-landbouwminister Veerman over verminderen vleesconsumptie

19 mei 2008 - kamerstuk

Kamerbrief waarin Verburg aangeeft veel aandacht te hebben voor de samenhang tussen voedselzekerheid en vleesconsumptie. Het thema maakt onderdeel uit van de kabinetsbrede aanpak duurzame ontwikkeling.

Meer informatie

* Kamervraag over uitspraak van ex-landbouwminister Veerman over verminderen vleesconsumptie * Kamerstuk | 19-05-2008 | PDF-Document, 43 kB
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel