Gemeente Utrecht

Bijna drie miljoen voor opknappen Utrechtse werven

De gemeente Utrecht krijgt bijna drie miljoen euro subsidie van het ministerie van OCW voor de restauratie van de Utrechtse werven. Dat maakte minister Plasterk vandaag bekend. Het gaat om de zogenoemde kanjersubsidie die bedoeld is om de restauratieachterstanden bij de rijksmonumenten in te lopen. De subsidie wordt gebruikt voor het herstel van de kademuren, werven en de muren van de werfkelders.

Het werk aan de Utrechtse werven is één van de elf grootschalige restauraties van rijksmonumenten in Nederland, waarvoor een zogenoemde kanjersubsidie is verstrekt. De subsidie is een enorme impuls voor de restauratie van het wervenstelsel. In januari 2008 besloot de gemeente het wervenstelsel te nomineren als een Nederlandse voordracht voor de lijst van Unesco-werelderfgoed. De gemeente Utrecht is blij met deze toekenning. "Deze kanjersubsidie is een mooie onderstreping van het belang dat aan dit unieke monument wordt gehecht", aldus wethouder Harm Janssen.

De restauratie wordt in de komende jaren door de gemeente uitgevoerd en start nog dit jaar. Dit ook met het oog op de korte doorlooptijd. Één van de randvoorwaarden van de toekenning van de subsidie is dat de achterstand voor het einde van 2010 moet zijn ingelopen. De bijna vier kilometer lange kademuur vraagt de meeste inzet. Door de lengte van het monument zijn de werkzaamheden zeer divers. Op sommige delen worden de werfmuren zelf aangepakt. Op andere delen wordt de lage walmuur (de muur tussen de werf en het water in de gracht) grootschalig gerenoveerd. Hier zijn op sommige delen de houten palen van de fundering aangetast. Dit is slechts een klein deel van de (niet altijd zichtbare) werkzaamheden die uitgevoerd worden om het monument weer in een goede staat van onderhoud te brengen.

Het grachten-, bruggen- en wervenstelsel van Utrecht is in feite een middeleeuws havencomplex. Deze haven ontstond tussen 1300 en 1500 toen Utrechtse handelaren op werfniveau tunnels en (voor)kelders uitgroeven om hun koopwaar op te bergen. Zo hoefden zij niet elke keer van boven naar beneden te sjouwen met de goederen die per schip werden aangevoerd. De tunnels en kelders sloten aan op de kelders van de grachtenpanden op straatniveau en liepen dus door onder de openbare weg. De bruggen maakten daarbij een onmisbaar onderdeel uit van het havencomplex. Niet alleen omdat onder de bruggen kelders werden uitgegraven voor de opslag van handelswaar, maar ook omdat ze intensief werden gebruikt voor de verkoop daarvan.

Noot voor de media
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Utrecht, Bestuurscommunicatie, Natalja Talitsch, 030- 286 10 15.