European UnionBrussel, 19 mei 2008

Concentraties: Commissie geeft Arrow Electronics toestemming voor overname Logix

De Europese Commissie heeft het Amerikaanse Arrow Electronics toestemming gegeven voor zijn geplande overname van het Franse Logix. Arrow Electronics is actief in de groothandelsdistributie van elektronische componenten en IT-producten, terwijl Logix een value added distributeur is voor computerhardware en -software. Na toetsing aan de EU-concentratieverordening kwam de Commissie tot de conclusie dat de transactie de daadwerkelijke mededinging binnen de Europese Economische Ruimte (EER) (of een wezenlijk deel daarvan) niet significant zal belemmeren.

Arrow Electronics is vooral actief in de groothandelsdistributie van elektronische componenten en computerproducten, en dienstverlening op dat gebied. De onderneming is actief in Noord- en Zuid-Amerika, de EER en de regio Azië/Stille Zuidzee. Logix SA is een value added groothandelsdistributeur voor computerhardware en -software en is actief in Frankrijk, de Benelux, Polen, Spanje, de Noordse regio, Israël en Marokko. De klanten van de partijen zijn doorgaans wederverkopers en detailhandelaren in computerproducten.

De Commissie onderzocht de potentiële effecten van de geplande transactie op de markt voor groothandelsdistributie van IT-producten in de EER en vooral in Denemarken, waar de gecombineerde activiteiten van de partijen aanzienlijk zijn.

Uit het marktonderzoek bleek dat concurrenten in Denemarken, met internationaal actieve groothandelsdistributeuren zoals Actebis, Ingram Micro, Tech Data en Avnet, maar ook een aantal kleinere distributeuren, actief met de fusieonderneming zouden blijven concurreren - en zodoende concurrentiedruk op de fusieonderneming zouden blijven uitoefenen. Het marktonderzoek leerde ook dat groothandelsdistributeuren in Denemarken concurrentiedruk ondervinden van producenten van IT-producten en softwareproducenten die hun producten rechtstreeks aan wederverkopers en detailhandelaren verkopen
- zonder daarbij een beroep te doen op groothandelaren.

De Commissie had bij haar onderzoek bijzondere aandacht voor de groothandelsdistributie van servers en opslagapparatuur, omdat daar de overlapping van de activiteiten van de partijen aanzienlijk leek te zijn. Op die markt zijn echter sterke concurrenten actief en is er concurrentiedruk van directe verkoop door IT-producenten en softwareproducenten. Daarom concludeerde de Commissie dat, zelfs in die eng afgebakende marktsegmenten, het samengaan van Arrow Electronics en Logix geen mededingingsbezwaren zou doen rijzen. Meer informatie over deze zaak is te vinden: http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m101.html#m_5 099