Ingezonden persberichtRotterdam,
19 mei 2008

"Trek de
stekker uit scholen die wanprestaties
leveren"

PvdA raadslid Metin Çelik stelde
na een debat met kamerleden en de wethouder: "Als waardeloos presterende scholen weigeren of het niet voor elkaar krijgen om de kwaliteit van het onderwijs dat zij leveren te verbeteren, dan gaat dat ten koste van de nieuwe generatie. Trek de stekker uit scholen die wanprestaties leveren." Het tweede debat in de PvdA onderwijsmaand, afgelopen zaterdag in Codarts Hogeschool voor de
Kunsten, ging over de kwaliteit van het onderwijs. De PvdA wilde weten of alles uit
de kast wordt gehaald om de leerlingen zo goed mogelijk te onderwijzen en hen te helpen om een goede prestatie neer te zetten.

Wethouder Leonard Geluk gaf aan
dat het op lokaal niveau een probleem is dat de gemeente nauwelijks sturingsinstrumenten heeft om de kwaliteit van het onderwijs op slecht presterende scholen te verbeteren. Geluk zei dat er iemand moet zijn, op lokaal niveau of bij een andere bestuurslaag, die als ultiem middel een school die wanprestaties levert moet kunnen sluiten. Çelik steunt de wethouder hierin.

Ook moeten docenten meer ruimte
krijgen om zichzelf bij te scholen en te leren kritisch te kijken naar hun eigen functioneren en het functioneren van de school.