Ingezonden persbericht
Ministerie van OC&W bekostigt Professional Master Social Work

Amsterdam, 19 mei 2008 - Minister Plasterk heeft
besloten dat de Master Social Work, aangeboden door de Hogeschool van Amsterdam, Pro Education en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor bekostiging in aanmerking komt. Door dit besluit kan de eerste lichting deelnemers dit najaar van start gaan. De Master Social Work is bedoeld voor hbo-opgeleide professionals in de zorg en welzijn sector, die verdieping zoeken in professionaliteit en willen doorgroeien in de beroepspraktijk. De minister stelt dat de opleiding voorziet in een aantoonbare maatschappelijke behoefte. Tegelijkertijd is de sector maatschappelijke dienstverlening een niet ruim bemiddelde sector, waardoor het moeilijk is te investeren in het opleiden van personeel. Daarom ziet de overheid het als haar verantwoordelijkheid om de opleiding te bekostigen.

In de schriftelijke toelichting op het besluit stelt de minister dat de opleiding prima past in de speerpunten van het coalitieakkoord, zoals: Aanval op de uitval, Kansen voor kinderen, Iedereen doet mee en Van probleemwijk naar prachtwijk. De steeds complexer wordende problematiek vraagt een meer integrale benadering. 'Er is behoefte aan een senior professional die de uitvoeringspraktijk op een hoger niveau kan brengen en de kloof kan dichten tussen de standaardkwaliteit die een hbo-bachelor biedt en de universitair opgeleide die te ver afstaat van de beroepspraktijk', aldus Minister Plasterk.

Het oordeel van de minister sluit aan bij het
positieve oordeel dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) vorig jaar over de opleiding uitsprak. Zij constateerde dat er een groeiende behoefte is aan vakmensen op het gebied van Social Work die op de werkvloer het uitvoerende werk kunnen verrichten en tegelijk voldoende capaciteiten bezitten om vernieuwend bezig te zijn, initiatieven te nemen en de kar te trekken. 'Doordat tijdens de opleiding veel aandacht wordt besteed aan praktijkgericht onderzoek, reflectie, grensoverstijgende aanpak, presenteren en verantwoorden, kan er een vruchtbare en actuele uitwisseling plaatsvinden tussen studenten onderling en tussen opleiding en werkveld', aldus het oordeel van de NVAO.

De opleiding wordt in Nederland aangeboden door twee instellingen: de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Pro Education en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Beide hebben nauw samengewerkt bij het ontwikkelen van de Master Social Work. Bij de Hogeschool van Amsterdam / Pro Education gaat de eerste groep deelnemers op 29 augustus a.s. van start. Informatie aanvragen en aanmelden is mogelijk bij: Pro Education (T: 020
- 56 77 941; www.proeducation.nl).

Noot voor de redactie,

Ingezonden persbericht