Gemeente De Bilt


Leefbaarheid in Maartensdijk: hoe gaan we met elkaar om en welke zaken verdienen de aandacht?

Onlangs organiseerde de gemeenteraad een Maartensdijks (P)raad(s)huis. Door de raadsleden en aanwezige inwoners werd gesproken over de leefbaarheid in Maartensdijk. Uit deze gesprekken kwam een top 5 met aandachtspunten naar voren: agressie, overlast jongeren, hondenpoep, golfbaan en verkeersoverlast.

Met deze top 5 kan gesteld worden dat het leefbaar houden van Maartensdijk vooral bereikt wordt door elkaar te respecteren en de omgeving schoon en prettig te houden. De raadsleden zijn het er over eens dat deze 'Maartensdijkse punten' in alle opzichten aandacht verdienen van zowel de gemeente, als de inwoners zelf. Het elkaar aanspreken op bepaald gedrag en respect voor elkaar hebben zijn omgangsvormen die de leefbaarheid van Maartensdijk zeker ten goede zullen beïnvloeden.