Ingezonden persberichtThe Bridge
innovatie-monitor voor de achtste keer live

Amersfoort, 19 mei
2008 - De
innovatie-monitor
is het jaarlijkse onderzoek van The Bridge business innovators naar de actuele stand van zaken op het gebied van innovatiemanagement in Nederland. Het onderzoek wordt dit jaar voor de achtste achtereenvolgende keer uitgevoerd. Ieder jaar kiest The Bridge business innovators een actueel thema voor de innovatie-monitor. Dit jaar is het onderwerp 'innovatie en waardeontwikkeling'.

Innovatie en waardeontwikkeling

Bij alle organisaties die actief
bezig zijn met innovatie speelt de vraag over het verband tussen innovatie en waardeontwikkeling. In de innovatie-monitor 08/09 wordt onderzocht welke issues de Nederlandse manager belangrijk vindt en hoe hij/zij in de dagelijkse praktijk met deze issues omgaat. 'Wat zijn de opbrengsten van innovatie-inspanningen en hoe maximaliseer je die?'

Meedoen aan de
innovatie-monitor 08/09

Het gewenste profiel van de
respondenten zijn managers en directeuren die verantwoordelijk zijn voor product- en dienstinnovatie in grote en middelgrote bedrijven. Via de link op www.thebridge.nl kan men meedoen aan het
onderzoek. Bij deelname aan het onderzoek ontvangt men het eindrapport dat begin oktober 2008 gereed zal zijn.

Innovatie-monitor
van vorig jaar

De monitor van vorig jaar had als
thema 'scherper kiezen, beter innoveren'. Daarin werd onderzocht welke keuzes de Nederlandse manager ziet als 'bepalend voor succes' en hoe hij in de dagelijkse praktijk tot deze keuzes komt. De samenwerking met succesvol innoverende bedrijven in de afgelopen jaren maakt duidelijk dat succesvol innoveren het maken van duidelijke keuzes vereist. Business innovatie is geen creatief proces dat ongestuurd tot de beoogde resultaten leidt. Op het juiste moment de vereiste keuzes maken, is één van de belangrijkste voorwaarden voor succes. Deze keuzes gaan over verschillende zaken:

Welke
kant wil de organisatie op?

Welke
technologie en competenties worden als strategisch gezien en worden verder ontwikkeld?

Waar
stoppen we mee?

Hoe
wordt het innovatieproces ingericht?

Het eindrapport 'innovatie-monitor

07/08' biedt inzicht in de bepalende keuzes voor innovatiesucces en hoe andere organisaties dit keuzeproces hebben georganiseerd. De innovatie-monitor biedt de mogelijkheid de eigen organisatie tegen de meetlat van succesvol innoverende Nederlandse collega's te leggen en daarmee de eigen prestaties op dit gebied te verbeteren. Een exemplaar van de innovatie-monitor 07/08 is nog op te vragen via info@thebridge.nl of via
telefoonnummer 033 - 467 74 70 of in pdf-format te downloaden via www.thebridge.nl

The Bridge business
innovators

The Bridge business innovators is
opgericht in 2000 en actief in new business
development, marketing en (informatie)technologie. Inmiddels werkt The Bridge met meer dan 25 professionals aan innovatieprojecten voor toonaangevende dienstverleners in de uitgeverij, de uitzendbranche en bij banken. Ook leidende industriële ondernemingen in food,
pharma, chemicals en de tech-industrie behoren tot de klantenkring. The Bridge onderhoudt actieve samenwerkingsverbanden met specialisten in België, Japan en de Verenigde Staten. The Bridge is een deelneming van Twynstra Gudde.

Noot
voor de redactie,