Gemeente Winterswijk


Start onteigening voor uitbreiding 't Hilgelo


19 mei 2008

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 mei 2008 besloten om een onteigeningsprocedure op te starten voor de uitvoering van bestemmingsplan 't Hilgelo. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Eerdere onderhandelingsgesprekken over de aankoop van de percelen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. De eigenaar van deze percelen is op de hoogte gesteld van dit collegebesluit en heeft daarbij tevens de uitnodiging geaccepteerd om (opnieuw) in overleg te treden.

Om aan de planbedoelingen aan de westzijde uitvoering te kunnen geven, is het noodzakelijk dat de gemeente het eigendom verkrijgt van enkele percelen met een totale grootte van ca. 52.240 m2. De percelen liggen ten westen van de bestaande recreatieplas 't Hilgelo, ten oosten van het Karkpad en ten zuiden van de Jonkersweg.

Procedure
Het college zal de raad voorstellen om een administratieve onteigeningsprocedure op te starten. Het ontwerp voorstel en -besluit tot onteigening komen ter inzage te liggen, waarna de raad een besluit zal nemen.

Bestemmingsplan ´t Hilgelo Zandwinplas
De grondslag voor deze plannen ligt in de provinciale behoefte aan zandwinning. De gemeente heeft, als enige daartoe gerechtigde instantie, daarvoor een bestemmingsplan opgesteld: het plan 't Hilgelo Zandwinplas. Samen met de eigenaar en beheerder van het gebied, het Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL), geldt daarbij de intentie om 't Hilgelo en het gebied logisch uit te breiden. Het RAL wil daarnaast het recreatiegebied ook graag aan de westzijde voltooien. Aan de noordzijde van de recreatieplas is dag- en verblijfsrecreatie gepland.

Onherroepelijk
De raad heeft dit bestemmingsplan op 25 juli 1996 vastgesteld. Het plan is na een aantal bezwaren- en beroepsprocedures op 22 september 2004 onherroepelijk geworden.