Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Apotheekpersoneel krijgt er 3,25% per jaar bij

Nieuwe 2 jarige CAO voor de apotheekbranche

Den Haag, 16 mei 2008

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, de Associatie van Ketenapotheken, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak hebben een nieuwe tweejarige CAO voor de Apotheekbranche afgesproken. Het akkoord omvat de volgende hoofdpunten: Het apotheekpersoneel krijgt per 1 juli 2008 een loonsverhoging van 3,25% en per 1 juli 2009 eveneens een loonsverhoging 3,25%.
Stagiaires krijgen een stagevergoeding van minimaal ¤ 10.- tot maximaal ¤ 15,- bruto per dag afhankelijk van het leerjaar.
De reiskostenvergoeding voor werknemers die binnen 5 km van hun werk wonen wordt afgeschaft . De vergoeding van de bereikbaarheidsdienst wordt geüniformeerd op 25% van het uurloon en de zorgvraag wordt geüniformeerd op 1 uur vrij per zorgvraag. Het kraamverlof van de werknemer wiens partner bevalt wordt uitgebreid van 2 dagen naar twee weken.
Gedurende de looptijd van de CAO doen partijen een onderzoek naar de gevolgen van de aflopende seniorenregeling per 31 december 2010.
Het akkoord wordt voorgelegd aan CAO partijen ter goedkeuring. De nieuwe CAO gaat in op 1 april 2008 en eindigt op 31 maart 2010.

Inlichtingen bij
KNMP, Jeroen van Wijngaarden tel 0646090435
FNV Bondgenoten, Jan Paul Veenhuizen, tel 0622973933 CNV Publieke Zaak, Jeannette Pannekoek, tel 0620392483