Gemeente Leeuwarden

Staatssecretaris steunt gezamenlijke aanval op schooluitval

De komende vier jaar wil het ministerie van Onderwijs dat het aantal voortijdige schoolverlaters afneemt met minimaal 40%. Acties die het ingezette beleid nog krachtiger moet gaan uitvoeren, zullen onder het motto 'Aanval op schooluitval: een kwestie van uitvoeren en doorzetten' landelijk worden ingezet. In Friesland zullen voor de drie regio's speciale convenanten worden ondertekend tussen de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de contactgemeenten, de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs, en de Regionale Opleidingscentra Friese Poort en Friesland College en AOC Friesland.

Maandag 19 mei aanstaande zullen deze convenanten in het bijzijn van de staatssecretaris van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, worden ondertekend in de panoramazaal van de Achmeatoren, Sophialaan 6 te Leeuwarden. U bent van harte uitgenodigd om hierbij vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur aanwezig te zijn.

Het eerste deel staat in het teken van de ondertekening door de drie regio's. In het tweede deel van de middag zal de staatssecretaris een inleiding houden over het actieprogramma en wordt er een toelichting gegeven op het speciale MentorProgramma Friesland, zoals dat in Friesland succesvol wordt uitgevoerd.

Dit programma heeft de afgelopen jaren verschillende prijzen gewonnen en kenmerkt zich door een praktische begeleiding van jongeren. Door de wijze van begeleiding tijdens stage en studie worden de cursisten extra gestimuleerd om niet op te geven, maar juist voor hun kansen te gaan. De resultaten zijn zeer positief te nomen.

Een ludiek slot zal de middag gepast afsluiten.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. U dient zich, in verband met veiligheidsvoorschriften, uiterlijk om 14.00 uur te melden bij de receptie van de Achmeatoren, Sophialaan 6 te Leeuwarden. Rond 15.45 uur staat een informeel persmoment met de staatssecretaris gepland.